• Lyhenne: IoTLi
  • Toteutusaika: 1.1.2017 - 31.3.2019
  • Painoala: Sovellettu kyberturvallisuus
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Projektin kotisivut:
Virtuaalimaailma laajenee ja monipuolistuu vauhdilla. Nykyisin suuri määrä laitteita ja palveluja kytkeytyy internetiin ja niitä ohjataan etänä tietoverkon kautta. Esineiden internet, Internet of Things, IoT, on nykypäivää ja tulevaisuutta paitsi teollisuudessa ja liike-elämässä, myös palveluissa, vapaa-ajan harrastuksissa ja kodeissa. Samalla yhä suurempi huolen aihe on tietoturva ja uusia tuotekehitys- ja testauspalveluja tarvitaan jatkuvasti.

Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteishankkeessa yritysten tietoturvaongelmia pyritään ratkomaan käytännön pilottien avulla. Tavoitteena on saada aikaan käyttökelpoinen kokonaisratkaisu IoT-tuotteiden kehittämisalustaksi. Sitä tarvitsevat esimerkiksi muuttuvat sähkömarkkinat, lisääntyvä uusiutuvien luonnonvarojen käyttö, älykkäät sähköverkot sekä ajoneuvot. Uusilla ratkaisuilla pyritään mm. parempaan energiatehokkuuteen ja pienempiin logistiikkakustannuksiin.

Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän yliopisto ja osatoteuttaja Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Yhteyshenkilö JAMKissa:
Jari Hautamäki
040 540 2361
etunimi.sukunimi@jamk.fi