• Lyhenne: Cyber Trust
  • Toteutusaika: 1.5.2015 - 31.8.2017
  • Painoala: Sovellettu kyberturvallisuus
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Tekes
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Tutkimusohjelma on saanut ensimmäisen rahoituksen huhtikuun 2016 loppuun asti ja uusi rahoitus tulevalle jaksolle huhtikuu 2016 - huhtikuu 2017 on valmisteilla.

Ohjelma jakaantuu kuuteen työpakettiin ja kussakin työpaketissa yhteen tai useampaan Business Caseen
WP 0: Program Management
WP 1: Secure Services
WP 2: Secure Platforms
WP 3: Security in New Network Technologies
WP 4: Advanced Threats and Security Assurance
WP 5: H2020 Project and Co-operation Preparations

JAMK/IT Instituutti on mukana työpaketissa kolme ja sen ensimmäisen vuoden Business Casessa 'Security Technologies and Secure Management for Future Networks'. JAMKin vastuulla on erityisesti testiympäristön suunnittelu ja toteutus (Software Define Networking (SDN) testbed). Työsuunnitelman mukaisesti IT Instituutissa on suunniteltu ja toteutettu testiympäristön ensimmäinen versio käyttöohjeineen elokuun 2015 loppuun mennessä. Testiympäristö on nyt partnereitten käytettävissä.