• Lyhenne: Cyber Trust
  • Toteutusaika: 1.5.2015 - 31.8.2017
  • Painoala: Sovellettu kyberturvallisuus
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Tekes
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset

Suomen kansallinen tavoite on asetettu: tulla johtavaksi maaksi tietoturvan alalla. Cyber Trust - ohjelman tavoitteena on luoda pohja tutkimukselle ja teollisuudelle tietoturvan kasvavalla ja koko digitaalisuuden ylitse ulottuvalla alueella. Tämä haasteellinen tavoite on mahdollista saavuttaa hyödyntämällä hyvää asiantuntemusta, tietoa ja kiinteää yhteistyö mallia julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä.

Jo Cyber Trust -ohjelman valmistelu on uudistanut kansantalouden keskeistä klusteria ja ohjelma tulee edistämään kansallisesti tärkeiden avainkyvykkyyksien ja -teknologioiden kehittymistä sekä luo edellytyksiä yritysten liiketoiminnan kansainvälistymiselle.

Erityisessä fokuksessa ohjelmassa ovat tietoturvalliset palvelut, alustat ja verkot sekä tietoturvauhkien torjuminen, joita tehdään SHOK-ohjelmalta edellytettävässä yhdessä tekemisen ohjelmallisessa kontekstissa. Ohjelman avulla sidosryhmät Suomessa lisäävät tietoturvatietoisuutta kansallisesti ja lisäksi tulevat johtaviksi kehittäjiksi maailmanlaajuisessa tietoturvaekosysteemissä; naita tavoitteita tukevat vahva verkottuminen kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin ja toimijoihin.