• Toteutusaika: 1.1.2005 - 31.12.2007
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Tavoite 1
  • Projektin kotisivut: