jamk.fi
  • Lyhenne: REcoRDI
  • Toteutusaika: 1.4.2019 - 31.3.2022
  • Painoala: Monialainen kuntoutus
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
  • Projektin kotisivut:

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutettava REcoRDI (Platform ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary rehabilitation) -hanke toteutetaan vuosina 2019-2022 ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tavoitteena on monialaisen kuntoutuksen soveltavan tutkimustoiminnan vahvistaminen sekä osaamisen lisääminen. Hankkeessa toteutetaan valtakunnallinen kyselytutkimus kuntoutusalan tutkijoille, jossa selvitetään kuntoutukseen liittyviä tutkimusaiheita ja –menetelmiä, rahoituslähteitä, sekä yritysyhteistyötä. Kyselyn perusteella tunnistetaan tutkimukseen liittyviä tarpeita ja tietoaukkoja. Toinen kysely kohdistetaan kuntoutusalan käytännön toimijoille Keski-Suomen ja pääkaupunkiseudun alueilla, tavoitteena tunnistaa työelämän tietotarpeita.  Kyselytutkimukset toteutetaan syksyllä 2019.

Selvitystyön tuloksena rakentuu alueelliset kuntoutuksen alustaekosysteemit eli yhteistyöverkostot, joita hyödyntäen laaditaan valtakunnallinen tutkimuksen tiekartta monialaisen kuntoutuksen tarpeisiin. Tiekartta tulee ohjaamaan sekä tutkimussuuntia että niitä toimia ja toimenpiteitä, joita tarvitaan soveltavan tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi sekä tutkimustulosten muuntamiseksi uusiksi liiketoiminnoiksi ja innovaatioiksi ekosysteemissä. Hankkeen aikana vahvistetaan organisaatiotasolla tutkimusosaamista erilaisilla koulutustilaisuuksilla ja luodaan tutkimuksen toimintamalleja ammattikorkeakouluihin. Hankkeessa kertyvää aineistoa tullaan raportoimaan kansallisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa.

Hankkeella pyritään laadukkaaseen, systemaattiseen ja vaikuttavaan soveltavaan tutkimukseen, joka edistää kuntoutujien osallisuutta ja toimijuutta, lisää yritysten kilpailukykyä ja tuottaa tietoa koulutuksen tarpeisiin.

Lisätietoja:

Merja Rantakokko, johtava tutkija, p. 040-656 0058