jamk.fi
  • Lyhenne: TiimiVerkko
  • Toteutusaika: 1.9.2018 - 31.12.2020
  • Painoala: Monialainen kuntoutus
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Projektin kotisivut:
TiimiVerkko - osallisuutta verkkovalmennuksesta

Meneillään olevat kansalliset uudistukset sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden että julkisten palveluiden digitalisaation osalta painottavat palveluiden asiakaslähtöisyyttä, oikea-aikaisuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta. Keskeisessä asemassa ovat myös eriarvoisuuden vähentäminen sekä resurssien tehokkaampi käyttö ja kustannustehokkuus.

TiimiVerkko hankkeen tarkoituksena on tukea työelämän ulkopuolelle jääneiden yksilöiden työllistymistä ja osallisuutta uudenlaisilla matalan kynnyksen digitaalisilla palveluilla. Hanke toteutetaan useamman tahon yhteistyönä, joka tukee moniammatillisuuden ja organisaatiorajojen ylittävän yhteistyön mahdollistumista. Hanke mukailee myös maakuntastrategian (Keski-Suomi 2040) tavoitteita asiakaslähtöisten ja ennaltaehkäisevien hyvinvointipalvelujen  kehittämiseksi.

TiimiVerkko hankkeen (01.09.2018 -31.12.2020) päätoteuttajana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Jyväskylän katulähetys ry. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kautta.

Paasu-Hynynen Sanna
Projektipäällikkö
Hyvinvointi ja kuntoutusala, School of Health and Social Studies
+35840 574 5780, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Rahoitusohjelma logot jamk.fi -sivulle
Rahoitusohjelma logot jamk.fi -sivulle