jamk.fi
  • Lyhenne: EduPal
  • Toteutusaika: 1.2.2018 - 30.9.2020
  • Painoala: Monialainen kuntoutus
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
  • Projektin kotisivut: