jamk.fi
  • Toteutusaika: 1.11.2017 - 31.8.2018
  • Painoala: Matkailun vahvuusala
  • Yksikkö: Liiketoimintayksikkö
  • Rahoitusohjelma: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset
Digityökalut pk-yritysten hyötykäyttöön! Hankasalmen yrittäjien yritysryhmähankkeen tavoitteena on lisätä yritysryhmään osallistuvien yritysten osaamista digitaalisten työkalujen hyödyntämisessä.

Yrityksille tehdään kartoitus, jolla selvitetään yritysten yhteisiä tarpeita ja yrityskohtaisia tarpeita. Tavoitteena on, että kukin yritys ottaa haltuunsa yritystoiminnalleen tarpeellisia työkaluja. Tarpeet liittyvät pitkälti digitaaliseen markkinointiin (myös sosiaalinen media), verkkosivujen kehittämiseen, verkkokauppaan, hakukoneoptimointiin, digitaaliseen viestintään, taloushallinnon työkalujen hyödyntämiseen, pilvipalveluiden käyttöönottoon ja hyödyntämiseen, tietoturvaan sekä asiakkuuksien hallintaan.

Hankkeen tavoitteena on myös nostaa hankasalmelaisten yritysten yhteistä verkkonäkyvyyttä ideoimalla Hankasalmen yrittäjäbrändin viestintää, linkittämällä yritysten tarjoomaa keskenään ja tehostamalla hakukoneoptimointia verkkosivustoilla.

Tavoitteena on, että hankkeen aikana ja päätyttyä yrityksillä on hyvät valmiudet käyttää itsenäisesti tarvitsemiaan digitaalisia työkaluja liiketoimintansa prosesseissa. Lisäksi yritykset ovat oppineet hakemaan tietoa ja omaksumaan digityökalujen hyödyntämistä.

Hankkeen hallinnoijana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja hanke toteutetaan 1.11.2017-31.8.2018.

Lisätietoja: projektipäällikkö Upe Nykänen, upe.nykanen@jamk.fi, puh 040 572 7056.