jamk.fi
  • Lyhenne: Yksissä
  • Toteutusaika: 1.2.2018 - 31.12.2020
  • Painoala: Monialainen kuntoutus
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
  • Projektin kotisivut:
Keski-Suomen alueella vuosina 2018–2020 toteutettava YKSISSÄ-hanke vahvistaa maatalousyrittäjien ja muiden maalla asuvien ihmissuhteita ja henkistä hyvinvointia, kehittää parisuhdetyön työmuotoja ja -menetelmiä, lisää ammattilaisten parisuhdetyön osaamista ja verkostoitumista sekä edistää myönteisiä mielikuvia maaseudusta asuinseutua. Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat työparina toteutettavien tilakäyntien toimintamallin luominen, parisuhdetoiminnan ja sinkkutapahtuminen kehittäminen ja toteuttaminen sekä ammattilaisten osaamisen vahvistaminen. Hankkeen toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yhteistyöverkoston kanssa, ja hankkeessa vahvistetaan hankkeen teemoihin liittyvien toimijoiden välistä verkostoitumista. Hanke panostaa aktiiviseen tiedotukseen.

Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ja sen osatoteuttajana toimii Kataja - Parisuhdekeskus ry. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Lisätietoja: projektipäällikkö Riitta Ala-Luhtala, +358 40 553 5649