jamk.fi

Päijänne Brändiksi -hankkeella vahvistetaan ja edistetään Päijänteen alueen kestävää ja vastuullista toimintaa ja selvitetään edellytyksiä hakea Unescon biosfääristatusta.

Hankkeessa toteutetaan selvityksiä, joilla kartoitetaan olemassa olevilla Unescon biosfäärialueilla tunnistettuja mahdollisuuksia, etuja ja hyviä käytäntöjä sekä mahdollisia riskejä, ristiriitatilanteita ja niiden ratkaisuja.

Päijänteen alueen toimijoiden ja asukkaiden näkemystä biosfääristä ja kiinnostusta kestävän toiminnan edistämiseen selvitetään kyselyllä sekä keskustelutilaisuuksissa ja työpajoissa avoimesti keskustellen.

Selvitysten tuloksia summataan Päijänne-seminaarissa ja päätöstyöpajassa. Lisäksi hanke koordinoi Unesco-edustajan vierailun alueella.

 

Päijänteen alueesta kestävän toiminnan mallialue?

 

Hankkeen tarkoituksena on laajasti osallistaa alueen toimijat tutustumaan Unescon biosfäärialue -toimintamalliin ja keskustelemaan kestävän ja vastuullisen toiminnan kehittämisestä Päijänteen alueella. Hankkeessa tuotetaan luonnos biosfäärialueen toiminta-aluekuvauksesta.

Päijänne Brändiksi -hanke on alueiden välinen. Sitä hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana on Lahden ammattikorkeakoulu.

Hanke saa rahoitusta Keski-Suomen ja Hämeen ELY-keskukselta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Lisätiedot

* Niina Rantakari, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, niina.rantakari@jamk.fi, p. 040 621 3186

* Anna Pajari, projektipäällikkö, Lahden ammattikorkeakoulu, anna.pajari@lamk.fi, p. 044 708 1109

Rahoitusohjelma logot jamk.fi -sivulle
Rahoitusohjelma logot jamk.fi -sivulle