jamk.fi
  • Lyhenne: MAKA -hanke
  • Toteutusaika: 1.9.2017 - 28.2.2018
  • Painoala: Monialainen kuntoutus
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Projektin kotisivut:
MAKA- Maahanmuuttajista kasvua yrittäjyyteen (ESR nopeat kokeilut) -kokeilukulttuurihankkeen tavoitteena on valmentaa yrittäjiksi aikovia maahanmuuttajia yritystoiminnan perustamisessa ja auttaa heitä sitä kautta työllistämään itsensä sekä muita pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä perustettaviin ja jo olemassa oleviin yrityksiin Keski-Suomessa, erityisesti Jyväskylän ja Viitasaaren alueilla.
Välillisesti tuotetaan tietoutta, ohjausmenetelmiä ja valmennusmalleja maahanmuuttajien tarpeisiin yrittäjyyttä edistäville ja maahanmuuttajien kanssa toimiville organisaatioille, jotka saavat käyttöönsä hankkeen aikana tuotteistetut toimintamallit.