jamk.fi
  • Lyhenne: KuKo
  • Toteutusaika: 1.10.2016 - 31.10.2018
  • Painoala: Monialainen kuntoutus
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: Sosiaali- ja terveysministeriö (suora rahoitus)
  • Projektin kotisivut: