jamk.fi

Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun (Kotopaikka) – hanke on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Suomen Humanistisen ammattikorkeakoulu Oy:n, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/Jyväskylän Aikuisopiston, Jyväskylän kristillisen opiston säätiön sekä Jyväskylän palvelualan opiston yhteishanke. Kotopaikka-hanke toimii verkostoituneesti ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden alueellisten maahanmuuttajien kotouttamisprosesseja tai työllistymistä tukevien hankkeiden kanssa. Kotopaikka-hankkeen verkostoon kuuluvat mm. Kotona Jyväskylässä, Info Gloria, Urareitti sekä TESSU- Tehdään yhdessä ohjausta hankkeet.

Kotopaikka - hankkeen tavoitteena on tukea sujuvien, kustannustehokkaiden ja paikallista työllistymistä tukevien maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden kehittämistä kohdekunnissa. Monikulttuurisuusosaamisen ja kotouttamisprosessien kehittämiseksi Kotopaikka-hankkeesssa on mukana seitsemän Keski-Suomen kuntaa.

Kotopaikka- hankkeessa koulutetaan kohdekuntien henkilöstöä (tulos 1.), luodaan työkaluja kuntarajat ylittävien vertaistukiverkostojen toimintaan (tulos 2.), tunnistetaan paikallisia työllistymisen ja kotouttamisen polkuja maahanmuuttajille (tulos 3.) sekä järjestetään maahanmuuttajille koulutusta suomalaisen työelämän pelissäännöistä (tulos 4.).

Lisätietoja: Johanna Pitkänen, projektipäällikkö, etunimi.sukunimi@jamk.fi, 040 198 5494