jamk.fi
  • Toteutusaika: 15.3.2016 - 15.3.2019
  • Painoala: Biotalous
  • Rahoitusohjelma: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
  • Projektin kotisivut:

Hankkeen lähtökohtana on Keski-Suomen maakunnan energiahuoltovarmuuden turvaaminen ja energiaomavaraisuuden parantaminen hyödyntäen paikallisia energialähteitä, ottaa käyttöön tehokasta hyväksi havaittua teknologiaa, parantaa energialiiketoiminnan kannattavuutta sekä vähentää energiantuotannosta koituvia päästöjä. Nämä ovat selkeästi ja monin tavoin yhteydessä toisiinsa: esimerkiksi laadukkaan polttoaineen käyttäminen vähentää päästöjä, säästää huolto- ja korjauskustannuksissa sekä polttoainetta kuluu vähemmän. Lisäksi lämpölaitoksella esimerkiksi kesäaikaan voitaisiin energiaa tuottaa vaihtoehtoisella teknologialla.

Hankkeessa tiedotetaan ja tarjotaan neuvontaa uusista teknologisista mahdollisuuksista, kannattavuudesta sekä uusista toimintamalleista. Lähienergian tuottajille ja käyttäjille tarjotaan monipuolista tietoa esimerkiksi puhtaan polton teknologisista ratkaisuista, polttoaineiden käsittelystä, omavaraisuudesta ja uusista liiketoimintamahdollisuuksista.

Hankkeessa tuotetaan energiaomavaraisen yhteisön toimintamalli, jolla energiaa pystytään siirtämään kannattavasti kiinteistöstä toiseen. Lisäksi tuotetaan ohjeaineistoa bio-, aurinko- ja sekä hybridiratkaisujen tehokkaasta hyödyntämisestä osana energiajärjestelmää (esimerkiksi yhdistetty aurinko- ja puulämmitys, hyötysuhteen nosto kesäajan käytössä, aurinkolämmön käyttö silloin, kun tehontarve alittaa biokattilan käytettävyyden alarajan). Hankkeessa kokeillaan uusia ratkaisuja puuperäisten polttoaineiden laadun parantamiseen (esimerkiksi kuivaaminen aurinkoenergialla). Pienimuotoisen sähköntuotannon mahdollisuuksia lämmöntuotannon ohessa selvitetään (esim. osuuskunta).

Toiminnalla halutaan lisätä lähienergiantuottajien tarjoamien palvelujen laatutietoisuutta ja lisätä palveluvalikoimaa. Hankkeella tuetaan maaseutuyrittäjyyttä monipuolistamalla sekä parantamalla kannattavuutta ja toimintamahdollisuuksia.

Hanketta koordinoi Suomen metsäkeskus, osatoteuttajia ovat JAMKin Biotalousinstituutti, POKE luonnonvara-ala sekä Keski-Suomen energiatoimisto. Hankkeen kesto on 03/2016-03/2019.

Lisätiedot: Hannariina Honkanen, Biotalouinstituutti, puh. 050 432 5820