jamk.fi
Hankkeessa edistettiin Keski-Suomen luontomatkailua ja sen tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia parantamalla keskeisten retkeilyreittien tunnettuutta, palvelukykyä sekä toimijoiden yhteistyötä.
 
Hankkeessa parannettiin alueen retkeilyreittien näkyvyyttä ja saavutettavuutta matkailijoiden keskuudessa paikallisessa, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Päätoimenpiteinä olivat 1) retkeilyreittien opasmateriaalien tuottaminen ja digitalisointi (ml. mobiiliopastus), 2) luontomatkailun yritystoiminnan edellytysten parantaminen (valmennukset, tapahtumat),3) luontomatkailun näkyvyyden lisääminen aluemarkkinoinnissa (videot, esitteet) ja 4) reittialueiden investointihankkeiden aktivointi ja koordinointi

Toteutusta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Metsähallituksen luontopalvelut. Hanke oli mukana Visit Finlandin Outdoors Finland-kansainvälistymisohjelmassa.Hanketta rahoitti Keski-Suomen ELY-keskus maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Lisätietoa: projektipäällikkö Mirva Leppälä, mirva.leppala@jamk.fi, puh. 040 431 7574