jamk.fi
  • Lyhenne: Retkeilyks
  • Toteutusaika: 1.10.2016 - 28.2.2019
  • Painoala: Matkailun vahvuusala
  • Yksikkö: Liiketoimintayksikkö
  • Rahoitusohjelma: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
  • Projektin kotisivut: www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/retkeilyks
Hankkeessa edistetään Keski-Suomen luontomatkailua ja sen tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia parantamalla keskeisten retkeilyreittien tunnettuutta, palvelukykyä sekä toimijoiden yhteistyötä.
 
Hankkeessa parannetaan alueen retkeilyreittien näkyvyyttä ja saavutettavuutta matkailijoiden keskuudessa paikallisessa, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Päätoimenpiteinä ovat 1) retkeilyreittien opasmateriaalien tuottaminen ja digitalisointi (ml. mobiiliopastus), 2) luontomatkailun yritystoiminnan edellytysten parantaminen (valmennukset, tapahtumat),3) luontomatkailun näkyvyyden lisääminen aluemarkkinoinnissa (videot, esitteet) ja 4) reittialueiden investointihankkeiden aktivointi ja koordinointi

Toteutusta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Metsähallituksen luontopalvelut. Hanke on mukana Visit Finlandin Outdoors Finland-kansainvälistymisohjelmassa.Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Lisätietoa: projektipäällikkö Mirva Leppälä, mirva.leppala@jamk.fi, puh. 040 431 7574