jamk.fi
  • Lyhenne: Verkkovirta
  • Toteutusaika: 1.5.2015 - 31.12.2017
  • Painoala: Koulutusosaaminen ja -liiketoiminta
  • Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Projektin kotisivut: http://www.amkverkkovirta.fi/

Hankkeen tavoitteena on

- Tunnistaa ja kehittää uusia toimintamalleja opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen.
- Levittää ja ankkuroida työn opinnollistaminen opiskelumuodoksi korkeakouluissa.
- Edistää joustavien opintoprosessien kehittämistä korkeakouluissa työn opinnollistamisen mahdollistamiseksi.
- Kehittää uudenlaisia työtä ja opiskelua integroivia muotoja työharjoitteluratkaisujen rinnalle.
- Parantaa koulutuksen ja työn siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevia palveluita.
- Syventää ammattikorkeakoulun ja elinkeinoelämän yritysten välistä kumppanuutta, jossa mahdollistuu opiskelijan eteneminen opinnollistamisen kautta vaiheittaisesti opinnoista työllistymiseen.

Hanke on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hallinnoima ja Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama kehittämiskokonaisuus.

Lisätietoja:
Annu Niskanen, lehtori, 040 532 2756 ja Aino Lepänjuuri, yliopettaja, 040 532 2976, etunimi.sukunimi@jamk.fi,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu