jamk.fi
  • Lyhenne: Kytke
  • Toteutusaika: 1.8.2015 - 30.6.2017
  • Painoala: Koulutusosaaminen ja -liiketoiminta
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Projektin kotisivut:

Työn tavoitteena on kehittää korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksia ja samalla kehittää korkeakoulujen ja järjestöjen yhteistyöllä pysyvä toimintamuoto Keski-Suomessa. Työelämävalmiuksia kehitetään moniammatillisessa vuorovaikutuksessa yhteisöjen, ensi sijassa kolmannen sektorin yhdistysten ja niiden alueellisten ja temaattisten verkostojen kanssa. Toimenpiteet toteutetaan yhteistoiminnallisesti.

Hankkeen päätoteuttajana on Humanistinen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto. Kumppanina mukana on myös Keski-Suomen yhteisöjen tuki, ja kiinteää yhteistyötä tehdään Jyväskylän kaupungin aluetyön ja kulttuurityön kanssa.