jamk.fi
  • Toteutusaika: 1.9.2015 - 31.5.2018
  • Painoala: Monialainen kuntoutus
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Projektin kotisivut: http://blogit.jamk.fi/minaensin/

Minä Ensin!

Mobiiliteknologia sote-henkilöston ja asiakkaan itseohjautuvan hyvinvoinnin tukena

Miksi hanke toteutetaan?

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on käynnissä laaja-alainen muutos

Sote-henkilöstön työhyvinvoinnin eri osa-alueiden tukeminen on muutoksessa erityisen tärkeää

Esimerkiksi mobiilimenetelmät tarjoavat mahdollisuuksia henkilöstön itseohjautuvaan hyvinvoinnin edistämiseen

Hanke kytkeytyy Keski-Suomen maakuntastrategiaan vahvistamalla sote-henkilöstön valmiuksia digitaalisten palvelujen hyödyntämisessä

Hankkeen avulla tuetaan naisvaltaisen sote-henkilöstön ammatillista osaamista vastaamaan työelämän muuttuvia tarpeita

Hankkeet tavoitteet

1.Tukea Keski-Suomen sote-henkilöstön psyykkistä ja fyysistä työhyvinvointia ja heidän itseohjautuvaa työhyvinvoinnin edistämistä mobiilityömenetelmien avulla

2.Vahvistaa omakohtaisen kokemuksen kautta sote-henkilöstön osaamista asiakkaan itseohjautuvan hyvinvoinnin tukemisessa ja erityisesti mobiiliteknologian hyödyntämisessä tähän tarkoitukseen

3.Luoda uudenlainen, vaiheittainen, työntekijän omakohtaiseen kokemukseen perustuva menetelmä työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämiseen

4.Lisätä Keski-Suomen sote-henkilöstön verkottumista ja yhteistyötäHankkeet toteuttajat, rahoittajat ja kesto

JAMK/Hyvinvointiyksikkö ja JY/Kasvatustieteiden laitos

Projektipäällikkö Jaana Mäkelä, JAMK

Projektin asiantuntijat:

JAMK: Essi Heimovaara-Kotonen, Kaisa Malinen, Pasi Manninen, Toni Pekkola, Mari Punna, Suvi Salminen, Sanna Sihvonen

JY: Eija Sevón

Hankkeen osarahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Hankkeen kesto 1.9.2015 - 31.5.2018

http://blogit.jamk.fi/minaensin