jamk.fi
  • Lyhenne: RAINER
  • Toteutusaika: 1.6.2015 - 31.1.2018
  • Painoala: Monialainen kuntoutus
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Projektin kotisivut: http://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/rainer

Hankkeen tavoitteena on tukea keskisuomalaisten romanien koulunkäyntiä, kouluttautumista, koulutustason nostamista, ammatin hankkimista, työpaikkojen löytymistä sekä työssä menestymistä. Lisäksi hankkeen toimenpitein tuotetaan lisäarvoa olemassa oleviin palveluihin ja edistetään monialaisten palveluiden hyödyntämistä. Hankkeessa tuetaan koulutukseen hakeutumista sekä opintojen loppuunsaattamista. Koulutustason nostamisen avulla vahvistetaan työmarkkinoille pääsyä. Hankkeessa puretaan myös kouluttautumiseen liittyviä esteitä. Hankkeessa toteutetaan yksilötyötä, perhetyötä sekä ryhmätoimintaa. Lisäksi työskentelyssä korostuu yhteistyöverkostossa toimiminen sekä kulttuurinvälitys.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kautta. Hankeen päätoteuttajana on Jyväskylän kaupunki, osatoteuttajina Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.