jamk.fi
  • Lyhenne: AMKista uralle
  • Toteutusaika: 1.5.2015 - 31.12.2017
  • Painoala: Koulutusosaaminen ja -liiketoiminta
  • Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Projektin kotisivut:

Amkista uralle! -hankkeessa kehitetään korkeakoulujen uraseurantaa ja työelämätiedon hyödyntämistä

 

Hankkeen tavoitteena on kehittää korkeakoulujen uraseurantaa vastaamaan työllistymiseen liittyviin monipuolisiin tiedontarpeisiin sekä tukea uraseurantatiedon järjestelmällistä hyödyntämistä korkeakouluissa ja ohjauksessa. Hankkeen lopputuotoksena toteutetaan valtakunnallisesti yhtenäinen uraseurantajärjestelmä, joka kerää yhteen ammattikorkeakouluista valmistuneiden työllistymistietoja ja urakehitystä.  Hanketta koordinoi Tampereen AMK ja JAMKin lisäksi siinä ovat mukana Hämeen, Turun ja Oulun ammattikorkeakoulut sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.


Lisätietoja:

Projektivastaava Virpi Koskelo, puh. 040 638 6841, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Ammatillinen opettajakorkeakoulu