jamk.fi
  • Toteutusaika: 16.8.2012 - 31.8.2015
  • Painoala: Innovatiivinen oppiminen
  • Rahoitusohjelma: Twinning
  • Projektin kotisivut:

Twinning-hankkeessa kehitettiin Egyptin koulutusjärjestelmän arvioinnista vastaavan viraston NAQAAE:n osaamista ja teknisiä valmiuksia. Teemoina olivat koulutuksen laadun arviointi ja varmistus sekä akkreditointiprosessit. Egyptin hallitus on julkaissut kansallisen koulutuksen uudistamisen strategian, jonka laatuvaatimusten saavuttamista hanke näin tuki. Kehittämisessä pyrittiin hyödyntämään myös eurooppalaisia parhaita käytänteitä koulutuksen kaikilla tasoilla.

Kehittämispartnerina toimi saksalainen DAAD Deutscher Akademischer Austausch Dienst. Twinning-hankkeen rahoitti Euroopan Unioni.

Lisätietoja TK-päällikkö Leena Kaikkonen, puh. 0405323162, etunimi.sukunimi@jamk.fi