jamk.fi
  • Toteutusaika: 15.2.2016 - 31.8.2019
  • Painoala: Koulutusosaaminen ja -liiketoiminta
  • Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Projektin kotisivut:

Sujuvat työnhakumarkkinat –hankkeessa pyritään edistämään ammattiin valmistuvien opiskelijoiden sujuvaa siirtymistä työelämään.  Ammatillinen opettaja urasuunnittelun ohjaajana –valmennus on yksi hankkeen toimenpiteistä, josta vastaa JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu.


Miksi?


Nuori tarvitsee tulevaisuudessa ura- ja elämänsuunnittelutaitoja löytääkseen oman paikkansa muuttuvassa maailmassa. Ei riitä, että ammattiin valmistuva nuori saa tutkinnon tai ensimmäisen työpaikan opintojen jälkeen.


Oppilaitosten henkilöstö tarvitsee kokonaisvaltaista ohjausosaamista pystyäkseen tukemaan ammattiin valmistuvaa nuorta.


Hankkeen tavoitteena on

- edistää ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien opiskelijoiden sujuvaa siirtymistä ja kiinnittymistä työelämään lisäämällä heidän työllistymisvalmiuksiaan 

- lisätä oppilaitosten valmiuksia ohjata opiskelijoita työllistymään edistämällä ammatillisten kouluttajien urasuunnitteluosaamista ja vahvistamalla kykyä tukea urasuunnitteluvalmiuksia


Ammatillinen opettaja urasuunnittelun ohjaajana -valmennus


Opetushenkilöstön ohjausvalmiuksien lisäämiseksi JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa osana hanketta valmennusohjelman Ammatillinen opettaja urasuunnittelun ohjaajana. 


Valmennuksen tavoitteena on:


- Opettajien ja kouluttajien ohjausosaamisen sekä ohjauksellisen työotteen vahvistuminen

- kokonaisvaltainen työhön hakeutumisen ohjaus

- urasuunnitteluvalmiuksien tukeminen

- sähköisen portfolion käyttäminen ja sen kokoamisen ohjausvalmiudet

- oppilaitoksen arjen toiminta ja hyvät käytännöt

- Opiskelijan työllistymisen tukeminen

- työssäoppimisen antamien mahdollisuuksien hyödyntäminen

- paremmat valmiudet suunnitella omaa uraansa ja elämäänsä.


Valmennuksen toteuttaminen


Valmennusohjelma suunnitellaan tarvelähtöisesti ja se kytkeytyy tiiviisti opettajan arkeen sekä hankkeessa toteutettaviin opiskelijoiden ohjaukseen liittyviin teemoihin. Valmennus toteutetaan kaksi kertaa lukuvuosina 2016-2017 ja 2017-2018.


Valmennuksen tuloksina tavoitellaan opettajien parempaa ohjausosaamista, kokonaisvaltaista näkemystä ohjaamisesta sekä parempia valmiuksia tukea opiskelijoiden urasuunnitteltutaitoja. Valmennuksen ja ohjauksen tukena käytetään sähköisiä välineitä.


Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja osatoteuttajana JAMKin lisäksi toimii Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto.


Lisätietoja

Anneli Muuronen, puh. 050 5939255 

Seija Mäkinen, puh. 040 8099641

etunimi.sukunimi@jamk.fi

tai projektipäällikkö Vuokko Joutsen, puh. 040 341 6222, etunimi.sukunimi@gradia.fi