Työkalut

Tältä sivulta löydät erilaisia työkaluja ja testejä etäjohtamisen ja -työskentelyn tueksi yrityksessäsi. Kannattaa hyödyntää!

Virtual Leaders vihko ja kyniä

Ajankäytön hallinnan opas

Ajankäytön hallinnan opas jakautuu kolmeen osaan: aikaansaamisen kulmakivet, ajankäytön suunnittelu sekä ajankäytön sabotoijat. Opas on laadittu itsenäisesti työstettäväksi työkirjaksi, mutta vaikka tehtävät ovat yksilötehtäviä, kannattaa näitä asioita miettiä myös työyhteisön ja tiimin kannalta.

Hyvä aivotyö -työkirja

Nykypäivän ja tulevaisuuden työ on pitkälti kognitiivista työtä eli aivotyötä. Hyvä kognitiivinen ergonomia tarkoittaa sujuvaa aivotyötä, jossa aivot eivät kuormitu liikaa.

Aivotyötä sujuvoittamalla voidaan saavuttaa mm. seuraavia hyötyjä: oman työn hallinta on helpompaa ja työaikaa säästyy, työn kuormitus on enemmän hallinnassa ja näin työhyvinvointi paranee sekä työn jälki on laadukkaampaa, mikä parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Yhteisöllisyyden tarkistuslistat

Käykää tarkistuslistat keskustellen läpi henkilöstönne kanssa. Voitte käydä läpi kerralla yhden tai useammankin listan. Muistakaa myös sopia tilannekatsaus kolmen kuukauden päähän, jossa voitte arvioida, millaista kehitystä on tapahtunut.

Hybridityön tarkistuslista

Digiturvallisuus

Etäjohtamisen pikatesti

Testaa tällä pikatestillä, toimiiko etäjohtaminen teillä.

Oletko läsnäoleva lähijohtaja?

Työyhteisön hyvinvointi vaatii hyviä johtamiskäytänteitä ja lähijohtajan aitoa läsnäoloa. Etenkin silloin, kun esihenkilö ja työyhteisö työskentelevät liikkuen tai muutoin toisistaan hajallaan, johtamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota vuorovaikutuksen määrään ja laatuun. Testaa, oletko sinä läsnäoleva lähijohtaja.