Tutustu tiimiin

Tervetuloa tutustumaan Virtual Leaders -projektitiimiin!

Liinamaaria Hakola - johtamisella kasvua ja työniloa

Minulla on yli 10 vuoden kokemus esimies- ja johtotehtävistä IT-alan yrityksistä. Toimin pörssiyhtiön keskijohdon ryhmänvetäjänä vuosia ja viimeisimpänä ennen tätä nykyistä johtamisen opettajan työtäni olin it-kasvuyhtiön toimitusjohtaja.

Työn merkityksellisyys, organisaatiokulttuuri ja johtaminen sekä kannattavan kasvun tekeminen työniloa vaalien ovat erityisiä mielenkiinnon kohteitani.

"Etätyössäkin pitää voida tuntea työniloa!"

Liinamaaria Hakola

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358505695505

Hilkka Heikkilä - verkostojen kutoja

Verkostojen kutoja, projektien toteuttaja ja joskus vähän älypöllyttäjä. Johtamisen maailmaa ihmetellään yhdessä ja toteutetaan pienin askelin itsekin koko ajan oppien. Arkielämän realiteetit pitää ottaa huomioon, mutta niitäkin voi vähän ravistella. Aina voit kysyä ja etsitään vastaus, ellei jo tiedetä.

"Etänä on tärkeä välillä pysähtyä ihmettelemään ja nauttimaan hetkistä."

Hilkka Heikkilä

Projektipäällikkö, Project Manager
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358504308407

Anita Hukkanen - humaani kasvun kannattelija

Tuon projektiin osaamiseni ihmisten, oppimisen sekä muutoksen johtamisesta. Innostun ja motivoidun voidessani auttaa ihmisiä sekä tiimejä löytämään potentiaalinsa, onnistumaan ja kehittymään.

Tällä hetkellä toimin johtamisen lehtorina ja uraohjaajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä. Minulla on monipuolinen ja laaja kokemus johtamisen opettamisesta, kehittämisestä, valmennuksesta ja konsultoinnista. Aikaisemmin työurallani olen työskennellyt vuosia vähittäiskaupassa ja asiantuntijapalveluissa erilaisissa henkilöstöjohtamisen tehtävissä.

"Rytmitä rohkeasti, palaudu päättäväisesti ja kommunikoi (k)ilokaupalla etätyössä!"

Anita Hukkanen

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358504473334

Toni Laajalahti - veikeä viestijä

Tuen osaamisellani projektia viestinnän suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Työkalupakista löytyy välineitä ja kokemusta mm. verkko- ja someviestintään, sisällöntuotantoon ja graafisiin töihin. Viestijänä pyrin selkeyteen, ja visuaalisuus merkitsee minulle paljon.

Etätyöskentelyssä korostuu työn rytmittäminen ja tauoista huolehtiminen.

"Muista siis pitää riittävästi taukoja ja käydä happihypyillä!"

Kaisa Sulasalmi - johtaminen on viestintää

Johtaminen, hyvä tai huono, vaikuttaa työhyvinvointiimme. Samoin ihmisten välinen vuorovaikutus, jonka merkitys korostuu etäjohtamisessa. On henkilökohtaisempaa soittaa johdettavalle kuin chattailla tai lähettää sähköpostia.

Lähdin mielelläni projektiin mukaan, koska minua kiinnostaa johtaminen, viestintä ja työyhteisön kehittäminen. Olen ideoija, pohtija ja utelias oppimaan uutta. Osaamiseni koostuu viestinnästä ja projektiosaamisesta. Inspiroidun raikkaasta ilmasta, keskusteluista ihmisten kanssa ja ideoimisesta.

"Esihenkilö, olethan läsnä ja tavoitettavissa etänäkin."

Kaisa Sulasalmi

Projektipäällikkö, Project Manager
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358505758543

Laura Sjöman - yhteisöllinen kehittäjä

Olen työskennellyt yli 10 vuotta pääasiassa IT-alalla esihenkilön ja projektipäällikön rooleissa, ja tuonkin projektiin käytännön osaamiseni hajautettujen tiimien sekä etä- ja monipaikkaisen työn johtamisesta. Tällä hetkellä toimin johtamisen opettajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoimintayksikössä.

Kehittäminen on minulle luontaista - koski se sitten työkaluja, toimintamalleja tai liiketoimintaa. Sparrailen mielelläni yhdessä muiden kanssa ja minut saa yleensä helposti innostumaan. (Etä-)johtamisessa minulle tärkeitä arvoja ovat aito läsnäolo, yhteisöllisyyden vaaliminen sekä kehittymisen mahdollistaminen ja sitä kautta kilpailukyvyn varmistaminen.

"Järjestäthän etätyössä tilaa myös epäformaalille vuorovaikutukselle ja kohtaamisille!"

Laura Sjöman

Tuntiopettaja, Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358504715140

Anja Tanttu - työhyvinvoinnin puolestapuhuja

Tuon hanketyöhön työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitämiseen liittyvän osaamiseni.

Toimin lehtorina ja asiantuntijana Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutissa. Suurimman osan työajastani toimin kehittämishankkeissa työhyvinvoinnin johtamisen ja työnkehittämisen asiantuntijana. Hanketyön myötä olen saanut laajan yhteistyöverkoston, johon kuuluu eri kokoisia yrityksiä ja julkisen sektorin työpaikkoja.

Työskentelin aiemmin ammatillisen kuntoutuksen parissa. Työhöni kuului työntekijän työkyvynarvioinnin lisäksi työn, työolosuhteiden kehittäminen.

"Etätyössä on muistettava työn ja vapaa-ajan erottaminen sekä työn tauottaminen."

Anja Tanttu

Lehtori, Senior Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407563662