Mukaan projektiin

Virtual Leaders ihmisten käsiä pöydän ympärillä

Tavoitteenamme on auttaa keskisuomalaisia pk-yrityksiä ottamaan käyttöön tuottavia ja työhyvinvointia tukevia virtuaalijohtamisen toimintatapoja työyhteisöissä, joissa henkilöstö toimii ja työskentelee osittain tai kokonaan monipaikkaisesti tai etänä. Läpileikkaavana teemana hankkeen työpaketeissa on henkilöstön työhyvinvointi, jota seurataan aktiivisesti hankkeen edetessä.

Erilaisissa työpaikoissa ja tilanteissa etäjohtamisen haasteet voivat tulla esiin:

 • Monipaikkaisuus - toimipisteitä eri paikkakunnilla.
 • Työskennellään eri vuoroissa.
 • Urakkaluonteinen työ ja vaihtuvat työkohteet.
 • Liikkuva työ.
 • Työtä tehdään asiakkaiden luona.
 • Joustavasti voi työskennellä haluamassaan paikassa.

Kaikki hankkeen toimenpiteet ovat yrityksille maksuttomia. Jatka lukemista ja ymmärrät, miksi teidänkin kannattaa lähteä mukaan kehittämään etäjohtamista. Poimitaan yhdessä käyttöön hyvät (etä)johtamisen tavat!

Referenssi

Yksi hankkeessa mukana oleva yritys on Rekka Group. Toimitusjohtajan Suvi Widgrenin mielestä osallistuminen hankkeeseen oli kannattavaa. Yrityksen omiin tarpeisiin räätälöityjä työpajoja järjestettiin heille yhteensä neljä. Teemoina olivat muun muassa henkilökohtainen hyvinvointi, työyhteisötaidot, työyhteisön pelisäännöt, palautteen antaminen ja vastaanottaminen.

Hanke antoi konkreettista hyötyä yritykselle, koska materiaaleja on jo jatkokäytetty yrityksen omissa sisäisissä koulutuksissa ja palattu työpajan teemoihin.

Suvi Widgren/Rekka Group

Toimenpiteet yrityksellesi:

Tilannekuva

 • Työhyvinvointikysely koko yritykselle
 • Haastattelut osalle henkilöstöä

Vertaistuki esihenkilöille

 • Antaa uusia näkökulmia
 • Rohkaisua ja ymmärrystä

Kehityspolku

 • Toimenpiteet ja kokeilut
 • Tuki ja sparraus projektilta

Työpajat

 • Tietoa ja työkaluja
 • Kokemusten vaihtoa

Verkosto

Kaikki toimenpiteet ovat yrityksille maksuttomia!

Otetaan käyttöön uusia johtamisen työtapoja:

 • viestintä, vuorovaikutus ja palaute
 • kohtaaminen ja yhteisöllisyyden kokemus
 • ajankäyttö ja työn rytmi
 • itsensä johtaminen ja yhteisöohjautuvuus
 • työn koordinointi ja seuranta
 • osaaminen ja kehittäminen
 • digitaalisten työkalujen hyödyntäminen
 • suorituksen johtaminen ja tulokset
 • työhyvinvoinnin johtaminen

Lisätietoja projektipäälliköltä:

Kaisa Sulasalmi

Projektipäällikkö, Project Manager
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358505758543