Mukaan projektiin

Hankkeen tavoitteena on auttaa keskisuomalaisia pk-yrityksiä ottamaan käyttöön tuottavia ja työhyvinvointia tukevia virtuaalijohtamisen toimintatapoja työyhteisöissä, joissa henkilöstö toimii ja työskentelee osittain tai kokonaan monipaikkaisesti tai etänä. Läpileikkaavana teemana hankkeen työpaketeissa on henkilöstön työhyvinvointi, jota seurataan aktiivisesti hankkeen edetessä.

Erilaisissa työpaikoissa ja tilanteissa etäjohtamisen haasteet voivat tulla esiin:

 • Monipaikkaisuus - toimipisteitä eri paikkakunnilla.
 • Työskennellään eri vuoroissa.
 • Urakkaluonteinen työ ja vaihtuvat työkohteet.
 • Liikkuva työ.
 • Työtä tehdään asiakkaiden luona.
 • Joustavasti voi työskennellä haluamassaan paikassa.

Kaikki hankkeen toimenpiteet ovat yrityksille maksuttomia. Yhden yrityksen kanssa työskennellään 6 kuukaudesta vuoteen. Lue lisää tältä sivulta ja lähde mukaan! Poimitaan yhdessä käyttöön hyvät (etä)johtamisen tavat!

Toimenpiteet yrityksellesi:

Tilannekuva

 • Työhyvinvointikysely koko yritykselle
 • Haastattelut osalle henkilöstöä

Vertaistuki esihenkilöille

 • Antaa uusia näkökulmia
 • Rohkaisua ja ymmärrystä

Kehityspolku

 • Toimenpiteet ja kokeilut
 • Tuki ja sparraus projektilta

Työpajat

 • Tietoa ja työkaluja
 • Kokemusten vaihtoa

Verkosto

Kaikki toimenpiteet ovat yrityksille maksuttomia! Yhden yrityksen kanssa työskennellään 6 kuukaudesta vuoteen.

Otetaan käyttöön uusia johtamisen työtapoja:

 • viestintä, vuorovaikutus ja palaute
 • kohtaaminen ja yhteisöllisyyden kokemus
 • ajankäyttö ja työn rytmi
 • itsensä johtaminen ja yhteisöohjautuvuus
 • työn koordinointi ja seuranta
 • osaaminen ja kehittäminen
 • digitaalisten työkalujen hyödyntäminen
 • suorituksen johtaminen ja tulokset
 • työhyvinvoinnin johtaminen