TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta

TESSU valmentaa ja sparraa, pöydällä ihmisten keskellä piirros veneestä, jossa 5 soutajaa.

TESSU-projekti tuki Ohjaamojen kehittymistä vuosina 2015–2019 tarjoamalla Ohjaamon henkilöstölle ja kotiorganisaatioiden johdolle räätälöityjä valmennuksia ja konsultointeja. Valmennusten tavoitteena oli vahvistaa Ohjaamojen palvelukykyä, ohjaamolaisten monialaista yhteistyöosaamista ja moniammatillisia toimintatapoja. Projektin aikana tuettiin 36 Ohjaamoa.

Valmennukset auttoivat Ohjaamoja ymmärtämään, mitä monialainen työ tarkoittaa konkreettisesti omana ja tiimin työnä, ja vaikutti selvästi omalta osaltaan Ohjaamojen monialaisen työkulttuurin syntymiseen ja palvelun laatuun.

TESSU-projekti toteutettiin 1.10.2015–31.3.2019 ja sitä rahoitettiin Osuva ohjaus -kokonaisuudesta, joka on osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Osuvaa osaamista -ESR-toimenpidekokonaisuutta.  Yhteistyökumppaneina toimivat Kohtaamo (ESR) -hanke, OHTO – Ohjauksen tehostaminen opintopolku.fi-palvelua hyödyntämällä (ESR) -hanke, OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin (ESR) -projekti sekä Koordinaatti.

TESSU-projektin jälkeen käynnistyi TESSU2-projekti (1.4.2019–31.3.2022).

Ota yhteyttä

Auli Sesay

Suunnittelija, Administrative Planner
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405941476