Projektitiimi

Tervetuloa tutustumaan Systeeminen johtaminen teollisuudessa -projektitiimiin. Tiimi työskentelee JAMKin liiketoimintayksikössä.

Kirsi Kemell

Kirsi Kemell

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358401851071

Toimin projektissa johtamisen asiantuntijana sekä sertifioituna Business Coachina. Systeemisessä johtamisessa on tärkeää tunnistaa organisaation vahvuudet ja kehittämiskohdat. Jokaisessa yrityksessä on piilossa olevaa kehityspotentiaalia. Tuon projektiin strategista kehittämisosaamista sekä näkemystä ihmisten ja prosessien symbioosista. Olen luotettava ja helposti lähestyttävä kehittäjäkumppani. Pitkä kokemukseni johdon ja esihenkilöiden vuorovaikutusvalmentajana tukee systeemisen johtamisen kulttuurin rakentamista ja vahvistamista inhimillisiä voimavaroja hyödyntämällä.

>> Tutustu Kirsiin LinkedInissä

Erica Svärd

Erica Svärd

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358504390821

Toimin projektissa johtamisen asiantuntijana sekä sertifioituna Business Coachina. Minulla on pitkä kokemus esihenkilötyöstä ja teollisuuden toimialatuntemus.

Systeemisessä johtamisessa on tärkeää huomioida myös toimivan hallituksen merkitys. Suorituskyvyn johtaminen on tärkeä osa-alue strategian toteuttamisen työkaluna. Tuon projektiin laaja-alaisesti liiketoiminnan kehittämisosaamista sekä pk-yritysten hallitustyöskentelyyn osaamista.

>> Tutustu Ericaan LinkedInissä

Suvi Geier

Suvi Geier

Tuntiopettaja, Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358504735084

Tehtäväni on tukea yrityksiä rakentamaan ja kehittämään työntekijöiden ja koko työyhteisön hyvinvointia. Tuon tässä projektissa kehittämistyöhön pitkän kokemukseni henkilöstöjohtamisesta metalliteollisuudessa ja IT-alalla. Työhyvinvointi syntyy yhdessä tekemällä monen tekijän summana, mutta sen perustukset löytyvät johdonmukaisesta johtamisesta. Selkeät pelisäännöt, roolit ja vastuut, vaikutusmahdollisuudet, yhteinen ymmärrys tulevaisuudesta sekä avoin viestintä- ja vuorovaikutus ovat kulmakiviä, joiden varaan työhyvinvointia rakennetaan. Tutkimusten mukaan lisääntynyt työhyvinvointi lisää yrityksen tuottavuutta ja menestystä. Omien kokemusteni mukaan myös yrityksen menestys lisää työhyvinvointia: syntyy hyvän kehä!

>> Tutustu Suviin LinkedInissä

Mikko Seppälä

Mikko Seppälä

Projektipäällikkö, Project Manager
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358504672745

Toimin hankkeen projektipäällikkönä. Luotsaan projektitiimiä hyvällä sykkeellä ja vastaan suunnitelmien mukaisten toimien toteutumisesta.

Minulla on pitkä kokemus yrityksien parissa työskentelystä ja yritysten liiketoiminnan kehittäminen on sydäntä lähellä. Pidän luvuista, mutta vielä mukavampaa on työskennellä innostuneiden ihmisten parissa. Hankkeelta odotan paljon hyviä ja syvällisiä keskusteluita yrityksien vastuuhenkilöiden parissa ja näiden myötä syntyviä ahaa-elämyksiä, joilla saadaan konkreettisesti kehitettyä yrityksiä toivottuun suuntaan.

>> Tutustu Mikkoon LinkedInissä

Satu Honkanen

Satu Honkanen

Projektisihteeri, Project Secretary
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358505601070

Olen johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen intohimoisesti suhtautuva, vahvasti HR-sydämellä työskentelevä projektityöntekijä. Koulutukseltani olen liiketalouden tradenomi. Systeeminen johtaminen teollisuudessa -hankkeessa työpanokseni kohdentuu etenkin hankkeen aikana kerättävän aineiston käsittelyyn ja analysointiin. Lisäksi osallistun projektin aikana toteutettavien toimenpiteiden suunnitteluun, toteutukseen ja käytännön järjestelyihin.

>> Tutustu Satuun LinkedInissä

Venla Saarelainen

Venla Saarelainen

Projektisihteeri, Project Secretary
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358505988915

Työskentelen hankkeen projektisihteerinä projektipäällikön oikeana kätenä projektin hallinnollisessa humpassa. Vastuullani on niin palkkojen kohdistus projektille kuin projektin budjetointi ja talousseurantakin. Lisäksi haen kausittain projektille maksatusta rahoittajalta.

Taustaltani olen melko tuore talousjohtamisen tradenomi hr-osaamisen lisällä. Talousosaamisen, huolellisuuden ja hyvien vitsien lisäksi pyrin tuomaan projektiin siis myös tuulahduksia johtamisen uusista opeista. Olen kiinnostunut erityisesti lukujen ja työhyvinvoinnin yhteydestä. Luvuilla voidaan johtaa myös henkilöstö huomioiden. Se ei ole aina helppoa, mutta se on mahdollista.

>> Tutustu Venlaan LinkedInissä

Hannele Välipakka

Hannele Välipakka

Projektityöntekijä, Project Worker
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358503078239

Työnkuvaani kuuluu hankkeen viestinnälliset tehtävät. Minulla on monipuolinen kokemus projektityöskentelystä. Hankeviestintä on oleellinen osa hankkeen toimintaa, ja koen sen parissa työskentelyn tärkeäksi tehtäväksi. Innostun erityisesti uuden luomisesta ja kehittämisestä.

>> Tutustu Hanneleen LinkedInissä