Tietoa projektista

Pelaten duuniin! -projektia rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR), rahoittajana Keski-Suomen ELY-keskus. Projekti toteutetaan 1.3.2021-31.8.2023 ja toiminta-alueena on koko Keski-Suomi.

Projektin kohderyhmää ovat erityisesti työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret ja nuoret aikuiset (16-29 vuotiaat), jotka ovat kiinnostuneita digi- ja kilpapelaamisesta, sekä sosiaali-, terveys-, ja työllisyyspalveluiden työntekijät. Lisäksi projektin toimenpiteisiin ovat tervetulleita mukaan myös muut aihepiiristä kiinnostuneet.

Projektin tarkoituksena on:

  • Edistää kohderyhmän työelämään kuntoutumista vahvistamalla hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta ja työelämävalmiuksia digi- ja kilpapelaamista hyödyntämällä.
  • Lisätä ymmärrystä digipelaamisen merkityksestä kohderyhmän hyvinvoinnin, sosiaalisen osallisuuden ja työelmävalmiuksien vahvistamisen tukemisessa.
  • Luoda uudenlaisia elektronisen urheilun ekosysteemin verkostoja Keski-Suomeen.

Projektin tavoitteet:

1. Uudenlaisten digi- ja kilpapelaamisen toimintamallien kehittäminen
2. Kohderyhmän yhteisöllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen
3. Kohderyhmän ja pelialan sekä elektronisen urheilun ekosysteemin kohtaamisten mahdollistaminen
4. Sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluiden osaamisen vahvistaminen

Projektin eteneminen

Pelaten duuniin projektin etenemisen kaavio

Projektia koskevat dokumentit

Tietosuojaseloste:
Koko projektia koskeva tietosuojaseloste löytyy tästä

Tiedotteet projektin tiedonkeruista: