Työpaketit

FUDIX-projekti jakautuu kolmeen työpakettiin. Työpaketti yksi tarkastelee digimarkkinoinnin oppimista, ja erityisesti sitä, kuinka opetusmenetelmät eri oppimisympäristöissä toimivat oppimisen välineenä. Työpaketti kaksi puolestaan syventää ymmärrystä siitä, millaisia ovat organisaatioiden osaamistarpeet ja kyvyt kehittää digimarkkinoinnin osaajia. Työpaketissa kolme integroidaan kartoitus- ja tutkimustyön tuloksia, kehitetään uudenlaisia opetusmalleja sekä konseptoidaan oivaltava ja innostava digimarkkinoinnin oppimisympäristö. Tuloksia testataan autenttisessa ympäristössä ja jalkautetaan oppimis- ja opetusympäristöihin ja yrityksiin.

FUDIX-projektin työpaketit

FUDIX-projektin työpaketit

Projektin aikataulu

Projektin oppimiseen ja osaamistarpeisiin liittyvä kartoitus- ja tutkimustyö ajoittuu keväästä 2021 kevääseen 2022. Huolellisen tutkimustyön pohjalta käynnistyvät verkoston yhteiset workshop- ja opetuskokeilutapahtumat syksyllä 2021 jatkuen seuraavan vuoden 2022 kesään saakka. Viimeinen vuosi käytetään yhteiskehittämiseen ja innovointiin, jotta oivaltava ja  innostava digimarkkinoinnin oppimisympäristön konsepti olisi valmis elokuussa 2023.

FUDIX projektin toimenpiteet aikajanalla