Yhteistyökumppaneille

Tällä sivulla tiedotamme yhteistyötahoille toiminnasta, johon hankkeen kohderyhmän asiakkaat ja ammattilaiset voivat osallistua.  

Hankkeen yhteistyötahoja ovat Kaski Valmennus Jyväskylän toimipiste, Viitasaaren työllisyysyksikkö sekä Visio Säätiö ja muut työllisyystoimijat Saarijärvellä. 

Hankkeen kohderyhmä ovat työikäiset nuoret ja aikuiset, jotka ovat olleet pitkään työttömänä, ovat heikossa työmarkkina-asemassa tai työelämän ulkopuolella.  

Kysy lisää hankkeen toiminnasta: 

Liisa Mattila 

liisa.mattila@jamk.fi 

Puhelin: 040 653 2401 

Tietoa ja toimintaa yhteistyötahoille