DigiosaaVa-toimintaan ohjautuminen: Ohjeet ammattilaiselle

animoituja ihmisiä kiipeämässä portaita

Tutustuva käyttäjä -asiakkuuden kuvaus:

Tutustuva digin käyttäjä ei käytä juuri koskaan internettiä. Hänellä on heikot digitaidot, eikä digitaalisten laitteiden käyttäminen arjessa vielä onnistu. Hän voi omistaa älypuhelimen tai muun digilaitteen. Omaa digilaite saattaa olla vanhentunut tai sitä ei ole lainkaan.

Tutustuva käyttäjä ei käytä mielellään digitaalisia palveluita ja laitteita. Hänellä ei ole tietoa tietoturvallisesta tavasta käyttää digitaalisia palveluita ja laitteita.

Tutustuva käyttäjällä saattaa olla pelkoja digitaalisten palveluiden ja laitteiden käyttämistä kohtaan.

DigiosaaVa-ryhmässä tutustuva käyttäjä saa:

 • ensikosketusta ja tuntumaa digilaitteen käyttöön 
 • yksilökohtaista digiohjausta
 • tietoa digilaitteen perustoiminnoista
 • rohkeutta käyttää digilaitetta arjessaan
 • kokemusta netin käytöstä ja tiedonhausta
 • tietoa sähköisten palveluiden käyttämiseen
 • tietoa laitteiden ja netin tietoturvallisesta käytöstä
 • jakaa omia digikokemuksia ryhmälle.

Aloitteleva käyttäjä -asiakkuuden kuvaus

Aloitteleva käyttäjä voi käyttää internetiä päivittäin, viikoittain tai harvemmin. Hän osaa jotenkuten käyttää eri digitaalisia välineitä arjessaan. Hän saattaa omistaa älypuhelimen ja mahdollisesti muunkin laitteen esim. tablet -laitteen tai tietokoneen.

Aloitteleva käyttäjä käytä mielellään digitaalisia palveluita ja laitteita. Hän Kokee ne usein vaikeaksi käyttää. Hän saattaa suhtautua myönteisesti digitaalisia palveluiden ja laitteiden käyttöön.

Aloitteleva käyttäjä osaa osittain huomioida tietoturvallisen digitaalisten palveluiden ja laitteiden käytön

DigiosaaVa-ryhmässä aloitteleva käyttäjä saa:

 • harjoitusta digilaitteen ja sovellusten peruskäyttöön​
 • yksilökohtaista digitukea ​
 • kannustusta käyttää digilaitetta ja nettiä eri toiminnoissa ja tehtävissä​
 • harjoitusta tiedonhakuun​ ja arviointiin
 • varmuutta sähköisten palveluiden käyttämiseen​
 • harjaannusta laitteiden ja netin tietoturvallisesta käytöstä​
 • onnistumisen kokemuksia digin parissa yksin ja yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa​.

Peruskäyttäjä-asiakkuuden kuvaus:

Digin peruskäyttäjä käyttää internetiä päivittäin. Hän omistaa älypuhelimen ja mahdollisesti myös tabletin tai/ja tietokoneen sekä muita digilaitteita. Hänellä on riittävät perustaidot tarvitsemaansa digitoimintaan ja asiointiin. Hän osaa käyttää eri digitaalisia välineitä arjessa hyvin tai melko hyvin.

Peruskäyttäjä osaa huomioida hyvin tai osittain tietoturvallisuuden käyttäessään digitaalisia palveluita ja laitteita.

Peruskäyttäjä käyttää mielellään tai melko mielellään digitaalisia laitteita ja palveluita. Digin käyttö rajautuu tiettyihin ympäristöihin ja toimintoihin.

DigiosaaVa-ryhmässä peruskäyttäjä saa:

 • harjoitusta digilaitteen ja sovellusten monipuoliseen käyttöön eri tehtävissä ja ympäristöissä​
 • uusia ideoita käyttää digilaitetta ja nettiä eri tehtävissä ja ympäristöissä
 • varmuutta sähköisten palveluiden käyttämiseen​
 • kertausta laitteiden ja netin tietoturvallisesta käytöstä
 • kannustavaa vertaisjakamista ja –oppimista digin parissa​.

Hyötykäyttäjä-asiakkuuden kuvaus:

Hyötykäyttäjä käyttää internetiä päivittäin. Hän omistaa älypuhelimen ja mahdollisesti myös tabletin tai/ja tietokoneen sekä muita digilaitteita. Hänen digitaitonsa ovat hyvät ja hän osaa käyttää erilaisia digitaalisia välineitä arjessaan hyvin.

Hyötykäyttäjä osaa huomioida hyvin tietoturvallisuuden käyttäessään digitaalisia palveluita ja laitteita ja hän käyttää niitä mielellään. Hän näkee digitaalisuudessa monia hyötyjä.

DigiosaaVa-toiminnassa hyötykäyttäjä saa:

 • hyödyllisiä ja uusia vinkkejä digilaitteen ja netin käyttöön​
 • ideoita uusista sovelluksista digiarkeesi ​
 • varmuutta tarpeen mukaan eri sähköisten palveluiden käyttöön​
 • päivitystä laitteiden ja netin tietoturvallisesta käytöstä​
 • jakaa omaa digiosaamista muille ja toimia vertaisohjaajana

Tutustu tarkemmin DigiosaaVa-ryhmään ohjautumiseen tämän linkin takaa!