Mentoritarinat

Aki Finér

"Valtion kestävän kehityksen yhtiölle Motivalle BioPaavon Hackathon on hyvä tilaisuus vuoropuheluun yrityskentän kanssa. Motiva edistää kiertotaloussiirtymää Suomessa verkottamalla toimijoita ja vahvistamalla vuoropuhelua sekä kehittämällä kiertotaloutta tukevia toimintamalleja. Sparraajan roolissa on mahdollista nähdä ja kuulla sekä toimeksiantajayritysten haasteita kiertotaloussiirtymässä että tunnistaa tarjolla olevia ratkaisuja. Motiva voi välittää yrityskentän viestejä ja signaaleja julkiselle sektorille, kuten esimerkiksi ministeriöille ja virastoille.

Sparraajana minua kiinnostaa tarjolla olevien ratkaisujen kypsyysaste ja liiketoimintapotentiaali. Pyrin tunnistamaan lupaavia ideoita kiertotalouden systeemisten ongelmien ratkomiseen. Tarkastelen, onko tarjolla ratkaisuaihioita, jotka voisivat auttaa kiertotaloussiirtymää Suomessa laajemmin esimerkiksi tietyllä yrityssektorilla. Tiimien ratkaisuehdotuksiin Motivan osaaminen tuo kokonaisnäkemystä skaalautuvuudesta sekä ratkaisun elinkaaren hallinnasta. Näin saadaan ratkaisujen koko kiertotalouspotentiaali tunnistettua ja vältettyä sellaisien ongelmien syntyminen, joka estää kiertotalouden toteutumisen kehitetyn ratkaisun tai tuotteen elinkaaren loppuvaiheessa."

Aki Finér, Johtaja, kiertotalous, Motiva

Minna Lappalainen

Minna Lappalainen

"BioPaavon mentorina toimiminen antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä edistämään hyvin konkreettisella tavalla yritysten vihreää siirtymää. Suosittelenkin lämpimästi mentoritoimintaan lähtemistä henkilöille, joita kiinnostaa oman asiantuntemuksensa avulla auttaa ratkaisuja tuottavia organisaatioita vastaamaan tunnistettuihin kestävyyshaasteisiin ja luomaan niistä uutta kasvuliiketoimintaa yhdessä toimeksiantajayritysten kanssa. 

BioPaavon hackathonit ovat varsinainen näköalapaikka eri toimialojen kestävän kehityksen saralla ja tunnen itseni hyvin etuoikeutetuksi saadessani tehdä työtä aidosti parempaa huomista rakentavien organisaatioiden ja yritysten kanssa. Jokainen BioPaavon hackathon on valtavan energisoiva ja rikastuttava oppimiskokemus myös mentorille eli tähän tilaisuuteen kannattaa tarttua myös oman ammatillisen kehittymisen näkökulmasta."

Minna Lappalainen, Johtaja, Biotalousinstituutti, Jamk