Info

mies käyttää exoskeletonia

Kädet koholla työskentely lisää merkittävästi niska-hartiaseudun kuormittumista ja siitä johtuvia TULES-ongelmia. Viimeaikaisen teknologiakehityksen ansiosta ongelmaan on tarjolla uusia ratkaisuja, sillä nykyisin markkinoilla on jo useampi kädet koholla työskentelyä keventämään tarkoitettu puettava tukiranka eli eksoskeleton. Tutkimustietoa on laitteiden hyödyistä on kuitenkin olemassa vain vähän ja ainoastaan yksittäisten laitteiden vaikutuksista. Hankkeessa vertaillaan neljän yleisimmän yläraajaeksoskeletonin vaikutuksia ylävartalon ja alaselän kuormitukseen kädet koholla työskentelyssä.

Projektin kohderyhmänä ovat yritysten henkilöstö, joiden työhön sisältyy kädet koholla työskentelyä.

Lue lisää Työsuojelurahaston sivuilta!