Tietoa hankkeesta

neljä tyttöä hymyilee iloisena kameralle

Tarve korkeakouluopiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi on tunnistettu eri yhteyksissä. Hallituksen selonteko liikuntapolitiikasta tuo esille tarpeen korkeakoulujen liikunnallisen toimintakulttuurin luomiseen ja liikkumisen lisäämiseen osana opiskeluarkea. Nykyisen liikuntasuosituksen valossa, korkeakouluopiskelijoista 2/3 ei liiku tarpeeksi ja joka kymmenes ei liiku lainkaan.

Korkeakouluopiskelijoiden päivä on nykyisellään fyysisesti erittäin passiivinen, etäopetuksen lisääntyminen monimuotokoulutuksen ja Covid-19 pandemian myötä lisäävät entisestään tarvetta aktiivista opiskeluarkea vahvistavalle toiminnalle.

Selvityksen mukaan opiskelijoiden hyvinvoinnissa on ollut huomattavaa laskua korona-aikana. Hyvinvointia edistetään parhaiten ennaltaehkäisevästi. Liikunta on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä.

Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -hanke on Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston, Humanistisen Ammattikorkeakoulun ja Ilmasotakoulun yhteishanke, jossa kehitetään, kokeillaan ja juurrutetaan Liikkuva korkeakoulu -toiminnan mukaisesti valtakunnallisesti levitettävä toimintamalli.

Toimenpiteillä vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilöstön osaamista ja ymmärrystä, kehitetään oppimis- ja opiskelijaympäristöjä sekä toimintakulttuuria tukemaan opiskelua ja opiskeluarkea lisäämällä fyysistä aktiivisuutta, vahvistamalla hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kokemusta sekä aktiivista elämäntapaa.

Tähän hankkeeseen on saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä, liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisesta kehittämisavustuksesta. Avustuksella toimeenpannaan erityisesti Liikkuva opiskelu -ohjelmaa korkeakoulujen osalta.