Yritysvalmennus

Kaksi miestä, tietokone, testaus
Valmennus koostuu avoimista verkkokursseista, itseopiskelusta, yrityskohtaisen valmennuspolun rakentamisesta ja yritysten ryhmävalmennuksista verkossa ja livenä.

Yritysvalmennus

Valmennus tarjoaa yritysten henkilökunnalle ja johdolle käytännön tietoa tekoälyn mahdollisuuksista sekä sen rajoituksista. Tärkeä osa valmennusta on myös osallistujien entistä parempi ymmärrys menetelmistä, joilla tekoälyä voidaan soveltaa valmistavassa teollisuudessa. Tavoitteena on, että johto ottaisi tekoälyyn liittyvän koulutuksen osaksi organisaationsa koulutus- ja kehittämissuunnitelmia.

Meillä oli metalliteollisuusyrityksen valmennus, jossa työntekijät ja tiimit otettiin mukaan kartoittamaan toiminnan vahvuuksia ja kehittämistarpeita sekä toteuttamaan toimenpiteitä toiminnan sujuvoittamiseksi. Näin koneistus- ja kokoonpanolinjoilta saatiin esimerkiksi poistetuksi turhaa odotusta ja tarvikkeiden etsimistä sekä yhteistyötä eri osastojen välillä parannettiin, mikä teki toiminnasta sujuvampaa.
Kaaviokuva aiADDVA projektin yritysvalmennuksen eri vaiheista
aiADDVAn ja tekoälyvalmennuspolun esittelykaavio.

Ota yhteyttä ja lähde mukaan!

Kati Valpe-Ojala

Projektipäällikkö, Project Manager
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358504716888