Yritysvalmennus

Kaksi miestä, tietokone, testaus
Valmennus koostuu avoimesta verkkokurssista, yrityskohtaisen valmennuspolun rakentamisesta ja yritysten ryhmävalmennuksista verkossa ja läsnä ollen.

Yritysvalmennus

 • Valmennus tarjoaa yritysten henkilökunnalle ja johdolle käytännön tietoa tekoälyn mahdollisuuksista sekä sen rajoituksista. 
 • Tärkeä osa valmennusta on myös osallistujien entistä parempi ymmärrys menetelmistä, joilla tekoälyä voidaan soveltaa teollisuudessa omassa yrityksessä ja työssä.
  • Esim. tuotannon prosessien optimointi, rikkoutumisten välttäminen, laadun varmistaminen. 
  • Parempaa päätöksentekoa tekoälyä hyödyntäen, esim. ennustava analytiikka. 
 • Valmennus antaa konkreettisia työkaluja liiketoiminnassa esiin tulevien ongelmien ratkaisemiseen.
  • Yritys saa mahdollisuuden kehittää liiketoimintaansa, löytää kasvun mahdollisuuksia, parantaa laatua ja tehostaa tuotantoa.

Tekoälyn yritysvalmennus

aiADDVA-hankkeessa toteutetaan yrityksille räätälöity valmennuspolku siten, että valmennus hyödyttää yrityksen kehittämistä. 

 • Valmentajina toimivat Jamkin ja Jyväskylän yliopiston asiantuntijat.
 • Pk-yrityksille suunnattu avoin verkkokurssi (14 osaa) ja itseopiskelumateriaalia.
 • Yrityskohtainen valmennuspolku (3 tasoa), joka lähtee yrityksen tarpeista ja tavoitteista sekä osallistujien osaamisesta.
 • Johdon osalta valmennus keskittyy ennakointiin ja jatkuvan oppimisen mukaisiin sisältöihin. 
 • Henkilökunnalle valmennus tarjoaa konkreettisia menetelmällisiä työkaluja ja käytännön sovellutuksia.

Valmennusohjelman hyödyt

 • Yritys saa mahdollisuuden kehittää liiketoimintaansa, löytää kasvun mahdollisuuksia, parantaa laatua ja tehostaa tuotantoa.
 • Osallistumalla yritys saa omiin tarpeisiinsa räätälöidyn tekoälyvalmennuksen.
 • Osallistujat hankkivat valmennuksen aikana konkreettisia työkaluja liiketoiminnassa esiin tulevien ongelmien ratkaisemiseen.
 • Valmennus on osallistujille maksuton.

Valmennusohjelman sisältö ja toteutus

Yritysvalmennusjakso on noin 3 - 5 kk.

 • 4 orientoivaa ja 10 soveltavaa tekoälyn verkkokurssin osaa sekä itseopiskelumateriaalia (noin 14 - 40 tuntia).
 • Yrityskohtainen valmennuspolku: 
  • Kartoitetaan yrityksen tarpeet ja tavoitteet sekä osallistujien osaaminen.
  • Monimuotokoulutus painottuu itsenäiseen- ja etätyöskentelyyn virtuaalialustaa hyödyntäen.
  • Yrityksen valmennuspolun 3 tasoa: suunnitelmallista osaamisen kehittämistä (noin 10 - 60 tuntia).
  • Tehtävät ja tavoitteet sovitetaan yrityksen ja osallistujien tarpeisiin sopiviksi.
 • Ryhmävalmennus verkossa tai läsnä ollen: työpajoja,
  harjoituksia yrityksen omalla  datalla, asiantuntijaluentoja, verkostoitumista ja yhteistä kehittämistä.
 • AI valmentajakoulutus kiinnostuneille ja valmennuksen arviointi.
Meillä oli metalliteollisuusyrityksen valmennus, jossa työntekijät ja tiimit otettiin mukaan kartoittamaan toiminnan vahvuuksia ja kehittämistarpeita sekä toteuttamaan toimenpiteitä toiminnan sujuvoittamiseksi. Näin koneistus- ja kokoonpanolinjoilta saatiin esimerkiksi poistetuksi turhaa odotusta ja tarvikkeiden etsimistä sekä yhteistyötä eri osastojen välillä parannettiin, mikä teki toiminnasta sujuvampaa.
Kaaviokuva aiADDVA projektin yritysvalmennuksen eri vaiheista
aiADDVA projektin yritysten tekoälyvalmennusta kuvaava polkukaavio

Ota yhteyttä ja lähde mukaan!

Kati Valpe-Ojala

Projektipäällikkö, Project Manager
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358504716888