Tuotekehitys, testaus ja analysointi

Kiinteiden biopolttoaineiden ja biomassojen käsittely- ja käyttökokeet

Biotalousinstituutissa on tehty sen olemassaolon ajan erilaisia kiinteiden ja nestemäisten biopolttoaineiden, biomassojen ja erilaisten jätemateriaalien esi- ja jatkokäsittelyä sekä pienessä että pilotointimittakaavassa asiakkaiden, tutkimus- ja tuotekehitys­hankkeiden sekä opetuksen tarpeiden mukaisesti. Meillä on olemassa hyvä laitekanta erilaisten mekaanisten käsittelykokeiden suorittamiseen.

Palvelussamme korostuu erityisesti käytännön osaaminen kiinteiden biopolttoaineiden ja biomassojen murskaamisessa, jauhamisessa, seulonnassa, kuivauksessa, varastoinnissa, kemiallisessa käsittelyissä ja briketöinnissä.

Uusien polttoaineiden ja polttoaineseoksien käytettävyyttä ja soveltuvuutta voidaan tarvittaessa tutkia polttokokeilla laboratorion erikoisvarustelluilla kattiloilla (40 ja 500 kW).

Käsittely- ja käyttöpalvelut toteutetaan pääsääntöisesti Biotalousinstituutin tiloissa. Poikkeuksena ovat briketöintitestaukset, jotka voidaan toteuttaa tarvittaessa asiakkaan luona siirrettävällä kontilla.

Lisätietoa

Janne Salmi

Vanhempi asiantuntija, Senior Advisor
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358404808636