Robotiikan ja konenäön palvelut

Tarjoamme robotiikan ja konenäön testaus- ja pilotointipalveluita, joiden avulla voidaan arvioida teknologioiden soveltuvuutta yrityksesi prosessien automatisointiin. Palvelut toimivat investointipäätöksen tukena ja madaltavat riskiä käyttöönottaa robotiikkaa.

Mies laboratoriossa

Robotiikan ja konenäön avulla tehokkuutta toimintaan

Robotiikka ja konenäkö ovat voimakkaasti kasvavia kehitysalueita, jotka tarjoavat lukemattomia mahdollisuuksia tuotantotehokkuuden kasvattamiseen, laadun varmistamiseen sekä työn kuormittavuuden vähentämiseen.

Palveluiden toteutus

Robotics by Jamk on Keski-Suomen alueen robotiikan osaamiskeskittymä ja yhteistyöverkosto, jota yritykset voivat hyödyntää testatakseen ja pilotoidakseen robotiikkaa matalalla kynnyksellä. Palveluiden sisältö ja toteutustapa määritellään aina tapauskohtaisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelut voidaan toteuttaa joko kokonaan tai osittain Robotics by Jamk -laboratorioissa. Tarvittaessa toteutus voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää myös kokonaan asiakkaan tiloissa. Palveluiden toteutusajankohta määräytyy asiakkaan tarpeen ja toteutustavan mukaan.

Palvelut voidaan toteuttaa joko kokonaan asiantuntijatyönä tai osittain/kokonaan opiskelijatyönä. Palvelulle määritellään kuitenkin aina erikseen siitä vastaava henkilö, joka huolehtii projektin etenemisestä, resursseista ja raportoinnista. Kustakin palvelusta kirjoitetaan erikseen sopimus, jossa määritellään yhteyshenkilöt ja palvelun tarkempi kohde. Asiakkaalle raportoidaan aina projektin etenemisestä. Lopuksi tulokset esitellään etukäteen sovitulla tavalla.

Tutustu tarkemmin palveluiden toteutusprosessiin

Robotiikan ja konenäön palveluiden prosessikuvaus

Palvelutuotteet

Kaikki palvelumme toteutetaan yllä kuvatun palveluprosessin mukaisesti ja sisältävät määrittelyvaiheen, jossa sovitaan palvelun tarkempi sisältö. Tyypillisimmät palvelutuotteemme on esitelty alla.

Toteutusympäristö

Asiakkaalla on käytettävissä Robotics by Jamkin laadukkaat robotiikan ja konenäön laboratorioympäristöt sekä osaaminen niiden hyödyntämiseksi. Testaus/pilotointi määritellään tapauskohtaisesti yhdessä asiakkaan kanssa ja tuloksena syntyy konkreettinen demo/pilotti vaatimusmäärittelyn mukaisesti. Pilotin myötä asiakkaalla on kokemuksia testatun teknologian soveltuvuudesta kohteeseensa. Tuotokset raportoidaan asiakkaalle sovitussa muodossa (esimerkiksi esitysmateriaali, video tai perinteinen kirjallinen raportti).

Katso 360° esittely Jamkin robotiikan laboratorioympäristöstä.

Miksi valita meidät?

Robotics by Jamk on tehnyt pilotteja useille toimialoille, joiden perusteella on lisätty asiakkaiden osaamista ja voitu auttaa yritystä robotiikan käyttöönottamisessa. Tarkempia tietoja pilotoinneista löytyy mm. Robots on Road -projektin loppujulkaisusta sekä Robotics by Jamkin verkkosivuilta ja YouTube-kanavalta.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Juho Riekkinen

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358405716417