Opiskelijaprojektit

Kilpailija-analyysi

Hanki syvällisempää ymmärrystä kilpailijoistasi ja kilpailuasemastasi markkinoilla kilpailija-analyysin avulla.

-

Kilpailuetua kilpailijatutkimuksella

Analyysi soveltuu yrityksille, jotka haluavat kehittyä toimialallaan ja vastata toimintaympäristönsä muuttuviin haasteisiin. Yritykselle määritellään merkittävimmät avainkilpailijat, selvitetään niiden vahvuudet ja heikkoudet SWOT-analyysin avulla sekä peilataan kilpailijoiden toimintatapoja suhteessa oman yrityksen erityisosaamiseen. Tulokset raportoidaan kirjallisesti.

Prosessi

  • Avainkilpailijoiden määritys: määritellään merkittävimmät ns. avainkilpailijat 1-5 kpl valitulla markkina-alueella tai segmentillä.
  • SWOT-analyysi: määritellyistä kilpailijoista laaditaan SWOT-analyysi.
  • Vertailu: kartoitetaan kilpailijoiden toimintatavat, hintataso, mainonta ja peilataan näitä tietoja yrityksen tietoihin.
  • Tulokset ja raportointi: Asiakkaalle toimitetaan kirjallinen loppuraportti analyysista ja sen tuloksista. 

Ohjaus ja laatu

Analyysi toteutetaan asiantuntijoiden ohjauksessa, jolla varmistetaan sekä analyysin laatu, että prosessin sujuvuus. Loppuraportoinnin toteuttavat asiantuntijat. 

Kysy lisää ja pyydä tarjous

Antero Kivelä

Yrityspalveluasiantuntija, Business Specialist
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358400865195