Koulutus ja kehittäminen

Lääkehoito-osaamisen perusteet

Verkkokurssin tavoitteena on, että osallistuja hallitsee perustiedot turvallisen lääketiedon toteutuksesta kurssin suoritettuaan. Kurssilla käsitellään lääkehoidon keskeistä lainsäädäntöä, ohjeistusta ja valvontaa Suomessa, lääkehoidon peruskäsitteistöä, lääkemuotoja ja antotapoja, lääkkeen vaiheet elimistössä, lääkehoitoprosessia, haitta-, yhteis- ja sivuvaikutuksia, lääketietokantoja ja lääkehoidon poikkeamia.

Henkilö kirjoittaa paperille
Kenelle
Lääkehoito osaamista tarvitseville. Myös yksityishenkilöille.
Toteutus
Verkkokurssin laajuus on 1,5 opintopistettä.

Kysy lisää:

Pia Piispanen

Asiantuntija, Specialist
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400752844