Asiantuntijapalvelut

Vesiensuojelu- ja kunnostussuunnitelmat

Monet vesistöt ovat muuttuneet ihmisen aiheuttaman toiminnan seurauksena ja ovat kunnostuksen tarpeessa. Ne vesistöt, jotka ovat säilyneet luonnontilaisina tai luonnontilan kaltaisina tarvitsevat suojelua turvaamaan vesistöjen hyvän tilan säilyttämistä.
Vesistökunnostuksilla ja vesistöjen suojelulla parannetaan vesistöjen hyöty- ja virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä edesautetaan luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Tarjoamme suunnittelupalvelua vesistöjen tilan kunnostuksiin ja vesiensuojeluun. Ennen vesistön kunnostusta tulee laatia suunnitelma, jossa selvitetään tehokkaimmat keinot vesistön tilan parantamiseksi. Suunnittelijamme laatii suunnitelman haluamallesi vesistölle tai vesistön osalle. Suunnittelu on valuma-aluekohtaista ja toteutetaan yhteistyössä eri tahojen ja paikallisten asukkaiden kanssa.

Meiltä saat apua ja neuvoja myös vesistökunnostusten sekä suojelu- ja kunnostussuunnitelmien rahoituksen järjestämiseen.

Lisätietoa

Tiina Siimekselä

Projektipäällikkö, Project Manager
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358406303149