Tutkinto-opiskelija

Yrittäjyysopinnot

Yrittäminen on varteenotettava vaihtoehto muiden uramahdollisuuksien rinnalla. Yrittäjyys tarkoittaa muutakin kuin yrityksen perustamista ja yrittäjänä toimimista. Se kuvaa positiivista asennetta ja sitoutumista myös toisen palveluksessa toimittaessa. Yrittäjämäisesti toimiva henkilö ajattelee ja toimii luovasti, rohkeasti ja innovoivasti. Hän toimii organisaation tuottavuutta edistävästi ja hallitsee yhteistyön taidot.

Opinnot AMK-tutkintoa tekevälle

Jamkissa tuetaan kaikkia AMK-tutkintoa opiskelevia yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan tarjoamalla yhteisissä pakollisissa perusopinnoissa seuraavat opintojaksot (opintojaksokuvaus Pepissä):

Kaikille yhteisiä opintoja

Jamk tarjoaa yrittäjyyteen liittyviä opintoja sekä palveluja opintojen alusta lähtien. Palveluita on tarjolla niin yrittäjyyden ensimmäisiin askeliin, uusien tuotteiden kehittämiseen kuin jo olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen.

Lisäksi kaikissa koulutusyksiköissä on tarjolla yrittäjyysopintoja monipuolisesti, ja sinulla on oikeus sisällyttää niitä henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi (HOPS) yli koulutusyksikkörajojen. Yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä asennetta voit oppia myös erilaisissa projektiopinnoissa.

Kaikille AMK- ja YAMK-opiskelijoille vapaasti valittavat yrittäjyysopinnot (opintojaksokuvaus Pepissä):

Ideasta yritykseksi -valmennus | Yritystehdas