Tutkinto-opiskelija

Ryhmät opintojen ja hyvinvoinnin tueksi

Jamkissa on mahdollista saada ryhmämuotoista ohjausta ja tukea opintoihin niiden eri vaiheissa. Ryhmissä saat tukea esim. kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, esiintymisjännitykseen, työkaluja lukemisen, kirjoittamisen, kirjoitetun kielen hahmottamisen ja vieraan kielen oppimisen pulmiin sekä tiedonhankintaan. Voit osallistua ryhmätyöskentelyyn myös silloin, kun opinnot eivät etene suunnitellussa vauhdissa. Ryhmässä työskentely mahdollistaa kokemusten jakamisen muiden opiskelijoiden kanssa.

Kaikkia opintojaksoja ei toteuteta joka lukuvuosi, joten tarkista toteutuminen Pepistä. Englanninkielellä toteutettavat opintojaksot ja ryhmät löytyvät englanninkielisiltä sivuilta.

Hyvinvointia opiskeluun

Tukea oppimisen taitoihin

Pop-upit

Tukea opintojen loppuvaiheessa

 

Hyvinvoinnin palveluja internetissä