Tutkinto-opiskelija

Ohjauksen toimintamallit ongelmatilanteissa

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Opiskelijakunta JAMKO auttaa yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja eettisiin periaatteisiin liittyvissä ongelmissa ja varmistaa, että opiskelijoita kohdellaan yhdenvertaisesti. Jos koet tulleesi kohdelluksi epätasa-arvoisesti, kannattaa asia ottaa ensin reilusti esille asianosaisen kanssa. Yhdenvertaisuuteen ja esteettömyyteen liittyvissä kysymyksissä tukenasi on JAMKOn edunvalvontatiimin sosiaalipoliittinen vastaava.

JAMKOn sosiaalipoliittinen vastaava: sopo(a)jamko.fi

Varhaisen välittämisen toimintamalli

Jamkissa toteutetaan opiskelijoiden varhaisen välittämisen mallia. Mallin lähtökohtana on ajatus siitä, että kannamme yhteistä vastuuta yhteisömme jäsenten hyvinvoinnista. Varhaisen välittämisen toimintamalli pitää sisällään:

  • mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisemisen ja tunnistamisen
  • toimintaohjeet huolen puheeksiottamiseen
  • toimintaohjeet päihdeongelmaan puuttumiseen
  • käytänteet hoitoon ohjaukseen, tilanteen seurantaan ja dokumentointiin liittyen.

Löydät intrasta toimintamalliin liittyvät lomakkeet, jotka on laadittu prosessin tueksi.

Opiskelija keskustelee videoneuvottelussa tietokoneella

Ohjaus päihdeasioissa

Jokainen opiskelija on vastuussa omasta hyvinvoinnistaan. On kuitenkin tilanteita, jolloin opiskelija itse ei tunnista tilannettaan tai jaksamisessaan tapahtunutta muutosta. Tällöin korkeakouluyhteisön jäsenellä on velvollisuus ottaa huoli puheeksi, varhaisen välittämisen periaatetta soveltaen. Yhteisen toiminnan tavoitteena on, että huoli häviää. Huoli jatkuu, mikäli opiskelija edelleen oireilee tai aiheuttaa huolta ympäristössä.

Päihteiden kohtuukäyttö tai päihteettömyys on osa elämänhallintaa, ammatillista kasvua ja valmentautumista työelämään. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa jokaisella kampuksella toimii koulutuksen saanut päihdeyhdyshenkilö, joka

  • neuvoo ja tukee opiskelijoiden päihde- ja peliriippuvuuteen liittyvissä tilanteissa ja niiden puheeksiottamisessa
  • huolehtii hoitoonohjaamisesta
  • organisoi huumausainetestauksen ja opiskelijan kuulemisen ennen sitä
  • toimii yhdyshenkilönä moniammatillisessa verkostossa.

Alla toimintaohjeet päihdeongelmiin puuttumisessa: