Ystäväperheohjelma

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kansainvälistymispalvelut koordinoi ystäväperheohjelmaa, jonka tarkoituksena on tutustuttaa ulkomaalaisia opiskelijoita suomalaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan paikallisen ystävän tai perheen kautta. 

Jamkiin saapuu joka lukuvuosi uusia ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita ympäri maailman. Ystäväperheohjelma tarjoaa heille mahdollisuuden tutustua lähemmin Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin. Samalla se tarjoaa ystäväperheelle mahdollisuuden kansainvälistyä, oppia tuntemaan muita maita ja niiden kulttuureita sekä harjoittaa kielitaitoaan.

Opiskelijat puhaltavat voikukkia

Ystäväperheohjelmaan osallistuminen

Ohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen. Perhe ja opiskelija päättävät itse milloin, kuinka usein ja missä merkeissä tapaavat. Ystäväperheeltä ei odoteta taloudellista tukea ystäväopiskelijalle tai erityisen ohjelman järjestämistä. Opiskelija hoitaa itse asumis- ja elinkustannukset Suomessa ollessaan.

Ystäväperheenä voi toimia yhden lukukauden, lukuvuoden tai pidemmän aikaa. Toiminnasta voi välillä pitää taukoa ja jatkaa taas myöhemmin.

Vaihto-opiskelijat opiskelevat Jamkissa yhden tai kahden lukukauden verran ja ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat  ovat Suomessa pidempään.

Kuka voi osallistua ohjelmaan?

Ohjelmaan voi osallistua Jamkissa opiskelevat vaihto- ja tutkinto-opiskelijat sekä paikalliset, jotka haluavat oppia lisää uusista kulttuureista.

Kaikenkokoiset perheet ovat tervetulleita osallistumaan ohjelmaan! Tärkeintä on, että haluaa lähteä ystäväksi ulkomaalaiselle opiskelijalle ja ottaa hänet mukaan suomalaiseen elämänmenoon.

Mitä tehdä yhdessä ystävän kanssa?

Ohjelman keskeisin tavoite on lisätä kulttuurien välistä ymmärrystä. Monet arkipäiväiset asiat voivat olla eksoottisia toisista kulttuureista katsottuna. Ystäväperhe ja opiskelija voivat osallistua toistensa harrastuksiin ja mielenkiinnon kohteisiin, toinen toisiltaan oppien.

Voitte vaikka kokeilla uutta urheilulajia tai kokkailla yhdessä suosikkiruokianne, käydä kävelyllä, kahvilla, elokuvissa tai museossa. Suomalaiset talviurheilulajit, marjastus ja sienestys voivat olla unohtumattomia elämyksiä.

Kansainvälistymispalvelut järjestää perheille ja opiskelijoille myös yhteisiä tapahtumia, esimerkiksi pikkujoulujen ja kevätretken merkeissä.

Miten toimintaan pääsee mukaan?

Ohjelmaan haetaan sähköisellä lomakkeella, jossa voi kertoa omista/perheen harrastuksista ja esittää ystäväopiskelijaa koskevia toiveita. Järjestelmä yhdistää perheet ja opiskelijat hakemusten perusteella. Kun molemmat osapuolet ovat hyväksyneet toisensa perheeksi/ystäväksi, järjestelmä lähettää molemmille toisen osapuolen yhteystiedot. Sen jälkeen perhe ja opiskelija voivat aloittaa yhteydenpidon ja tavata toisiaan omien aikataulujensa mukaan.

Kokemuksia ystäväperhetoiminnasta

Silvennoisen perhe on ollut ystäväperheohjelmassa mukana jo useamman vuoden. Silvennoiset kertovat, että tapaamiset ystäväopiskelijan kanssa muotoutuvat pitkälti perheen tavanomaisten arkiaskareiden ja harrastusten ympärille. He korostavat, etteivät tapaamiset vaadi erikoisjärjestelyjä, vaan ystäväopiskelija voidaan ottaa mukaan perheen normaaliin elämään.

Ohjelmassa mukana olon ja uusiin opiskelijoihin tutustumisen kautta Silvennoiset kokevat saavansa ”maailman omaan olohuoneeseensa”. Tapaamisten siivellä he kertovat oman kielitaitonsa karttuneen lähes huomaamatta. Lisäksi kanssakäyminen ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa on tuonut uusia näkökulmia suhteessa omaan ympäristöön ja lisännyt kulttuurienvälistä ymmärrystä.

Ulkomaalaisille opiskelijoille tapaamiset suomalaisen ystäväperheen kanssa antavat mahdollisuuden tutustua uuteen kulttuuriin pintaa syvemmältä. Ohjelmassa mukana olleet opiskelijat ovat olleet mielissään päästyään näkemään, millaista suomalainen arkielämä on perheen kotona ja vapaa-ajalla.