Likes

Liikunta ja liikkuminen osana arkea mahdollistavat hyvinvoivan yksilön ja yhteiskunnan. Me Likesillä luomme edellytyksiä aktiiviselle arjelle ja näytämme suuntaa liikkeelle, jotta jokainen liikkuisi riittävästi.

Likes toteuttaa monitieteistä tutkimusta, koordinoi valtakunnallisia liikunnan edistämisohjelmia ja tekee aktiivista asiantuntijatyötä.

Monitieteistä tutkimusta ja innovatiivisia kehittämishankkeita

Toimintamme perustuu tutkittuun tietoon ja käytännössä hyväksi havaittuun kokemukseen. Tutkimusstrategiamme painopisteitä ovat lasten ja nuorten liikunta, vähän liikkuvien elämäntapa, yhteiskunnan rakenteet ja toimintakulttuurit sekä strateginen tietotuotanto.

Monitieteinen tutkimus yhdistyy innovatiivisiin kehittämishankkeisiin, aktiiviseen asiantuntijatoimintaan ja valtakunnallisten liikunnan edistämisohjelmien koordinointiin.

Tutkimuksen ja kehittämisen teemat

Liikunta ja liikkuminen elämänkulussa

Likes tuottaa monialaista tietoa liikunnasta ja liikkumisesta elämänkulun eri vaiheissa. Millaiset tekijät vaikuttavat aktiivisen elämäntavan muodostumiseen? Miten liikuntaa ja liikkumista voidaan edistää erilaisissa väestöryhmissä?

Liikunnan strateginen tieto ja tutkimus

Strateginen tieto ja tutkimus lisää ymmärrystä liikuntaan ja liikkumiseen vaikuttavista yhteiskunnallisista rakenteista ja toimintakulttuureista. Likesin strateginen tietotuotanto tuottaa tutkimusta, seurantaa ja arviointia päätöksenteon tueksi.

Liikkuminen, hyvinvointi ja oppiminen

Liikunta ja liikkuminen ovat kytköksissä hyvinvointiin ja oppimiseen. Liikkumisen vaikutuksista oppimiseen, tiedollisiin toimintoihin ja esimerkiksi keskittymiskykyyn on saatu viime aikoina paljon uutta tutkimustietoa.

Aktiivisen arjen edistämistä

Liikkuvat-kokonaisuus

Valtakunnallisten liikunnan edistämisohjelmien eli Liikkuvat-kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Likes koordinoi Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu ja Liikkuva aikuinen -ohjelmia, joiden lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat Ikäinstituutin koordinoima Ikiliikkuja sekä Suomen Ladun koordinoima Liikkuva perhe -ohjelma.

 

 

Ajankohtaista

Uutinen

Poimi piirrosvideo käyttöösi ja vakuuta kokouspöydässä

Vape-hankkeen julkaisema piirrosvideo kiteyttää opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman työhyvinvointihankkeen keinoja ja tuloksia valtakunnallisesti jatkokehiteltäväksi erilaisiin työyhteisöihin.

Uutinen

Likesin historia yksissä kansissa – Liikuntapääkaupungin rakentaja ja arkisen liikkumisen edelläkävijä

Likes ehti toimia yli 50 vuotta suomalaisen liikuntatieteen ja liikunnan edistämisen kentällä itsenäisenä säätiönä. Likesin historia on nyt yksissä kansissa. Historian on kirjoittanut historiantutkija, FT, Maria Rantala.

Uutinen

Mittaustulokset ennustavat parempaa työssä jaksamista opettajille ja varhaiskasvattajille

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes on toteuttanut varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön fyysisen kunnon mittauksia. Tulostiivistelmä kertoo, että Vape-kaupungeissa henkilöstön valtaosalla kuntotaso on kääntynyt nousuun hankkeen aikana.

Uutinen

Kuntien pyöräilyn edistämisen ja olosuhteiden nykytila selvitetään kansallisella kyselyllä

Helmikuussa 2023 kaikkiin Manner-Suomen kuntiin lähetetään kysely, jonka tavoitteena on selvittää kuntien pyöräilyn edistämisen ja olosuhteiden nykytilanne.

Uutinen

Uusi materiaalikokonaisuus rohkaisee hyvinvoinnin edistäjiä luovuuteen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes ja Keski-Suomen Liikunta ry ovat julkaisseet perheiden hyvinvoinnin edistäjille materiaalikokonaisuuden. Se sisältää vapaasti ladattavia materiaaleja, videoita, podcastin ja tietoa luovasta hyvinvointityöstä.

Uutinen

Pienten lasten liikkumisesta tuotetaan ensimmäistä kertaa kansallista seurantatietoa

Piilo 2023 -tutkimushankkeessa tuotetaan kansallista tilannetietoa 4–6-vuotiaiden lasten liikkumisen määrästä ja laadusta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä.

Tapahtumat

 

Palvelut

Likes toimii pääosin julkisella rahoituksella. Tarjoamme asiantuntijuuttamme myös palveluina. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi yritykset, kunnat ja järjestöt. Valtaosa palveluistamme räätälöidään asiakkaan tarpeesta lähtien. Tuo meille kysymyksesi tai ongelmasi, me löydämme siihen ratkaisun.

Asiantuntijapalvelut

Fyysisen kunnon mittaukset

Riittävän hyvä fyysinen kunto tukee työkykyä ja ehkäisee uupumusta. Fyysisen kunnon mittauksilla saadaan yksilöllistä tietoa, jolla voidaan edistää jaksamista työssä ja vapaalla.

Asiantuntijapalvelut

Liikkumisen ja hyvinvoinnin asiantuntijapalvelut

Tutkimukseen ja käytäntöön perustuvaa tietoa, apua ja sparrausta liikkumisen, hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi.

Koulutus ja kehittäminen

Työkykyjohtamisen palvelut

Kuinka edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia ja jaksamista työelämässä? Tarjoamme monipuolisia palvelukokonaisuuksia työkykyjohtamisen tueksi ja työssäjaksamisen edistämiseksi.

Likesin julkaisut

Likes tuottaa ja kokoaa tutkimus- ja asiantuntijatietoa liikunnasta ja liikkumisesta. Tutustu julkaisuihin!

Kysy lisää

Eino Havas

Päällikkö, Likes, Head of Department Likes
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358500605527

Kati Lehtonen

Johtava tutkija, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400932737

Tuija Tammelin

Johtava tutkija, liikunnan ja terveyden tutkimus, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400247998