Jamkin terveyden edistämisen YAMK-koulutukselle kansainvälistä tunnustusta

Neljä ihmistä palaverissa toimistossa

Jamkille myönnettiin ensimmäisenä korkeakouluna Suomessa toistamiseen The International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) -akkreditointi. Akkreditointi koskee Terveyden edistämisen YAMK-koulutusta. Akkreditoinnin läpäisy edellyttää, että tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma täyttää kansainväliset terveyden edistämisen koulutuksen laatukriteerit.

– Saamamme palaute koulutuksen laadusta oli erittäin hyvää. Arvioinnissa todettiin muun muassa, että opetus ja oppimismenetelmät soveltuvat hyvin terveyden edistämisen opetukseen, näistä esimerkkeinä mm. monimuoto-opetus, toiminnalliset työpajat ja portfolioiden teko. Kansainvälisesti tunnustettu koulutus mahdollistaa myös uusia avauksia koulutusviennin puolella, sosiaali- ja terveysalan yliopettaja Sirpa Tuomi sanoo.

– Kuten vallitseva tilanne osoittaa, terveyden edistämisen asiantuntijoiden tarve ei tule ainakaan vähenemään, ei Suomessa, eikä maailmalla. Lisäarvo meiltä valmistuvalle on työmarkkinoilla selvä. He saavat oikeuden hakea IUHPE:lta henkilökohtaista "IUHPE Registered Health Promotion Practitioner” -akkreditointia, joka tunnetaan maailmalla, Tuomi lisää.

Tunnustukset Jamkin laadusta