Jamk Suomen kolmanneksi vetovoimaisin ammattikorkeakoulu - verkko-opintojen suosio kasvoi jälleen

Kaksi nauravaa opiskelijaa koneilla etäopiskelemassa.

Hakijoiden määrällä mitattuna liiketalouden päivätoteutus kiinnosti eniten: hakijoita liiketalouden päivätoteutuksen tutkinto-ohjelmaan oli yhteensä 1710, joista ensisijaisia 442. Monimuotototeutukseen hakijoita oli 882, joista 264 ensisijaista.

Tradenomiopinnot kiinnostivat eniten myös ylempien ammattikorkeakoulututkintojen (YAMK) osalta. Selvästi suosituin YAMK-tutkinto oli tänäkin vuonna organisaation ja talouden johtaminen –tutkinto, johon oli 214 ensisijaista hakijaa. Tutkinto kasvatti suosiotaan 55% viime vuodesta.

Suomenkielisiin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin hakijoita oli kaikkiaan 826, kun aloituspaikkoja oli 255.

Opinnoilta haetaan joustavuutta

Kiinnostus monimuotototeutuksiin kasvoi kaikkiaan yli neljänneksen viime vuoteen verrattuna. Erityisesti monimuotototeutukset kiinnostivat teknologia-alalla. Esimerkiksi energia- ja ympäristötekniikan monimuotototeutukseen haki liki kolminkertainen määrä ensisijaisia hakijoita vuoteen 2019 verrattuna.

Toimintaterapeutin monimuotototeutukseen haki peräti 11 ensisijaista hakijaa per aloituspaikka, yhteensä 220 hakijaa. Myös sosionomin monimuotototeutuksen suosio kasvoi. Yhteensä ensisijaisia hakijoita oli 408, mikä on puolet enemmän kuin viime vuonna. Aloituspaikkamäärän tuplaamisesta huolimatta yhtä paikkaa haki n. 10 ensisijaista hakijaa.

Yksi selittävä tekijä monimuotototeutusten suosioon on, että ihmiset opiskelevat yhä enemmän esimerkiksi töiden ohessa. Silloin kaivataan joustavia opintoja, jotka voi suorittaa suureksi osaksi tai kokonaan verkossa.

"Yhä useammat haluavat opiskella joustavasti ja siihen on korkeakoulujen luonnollisesti vastattava. Jamkilla on vahvaa osaamista digipedagogiikan saralla. Olemme esimerkiksi olleet vetovastuussa kansallisesta eAMK-hankkeesta. Hanke sai vuoden alussa merkittävän tunnustuksen tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelta ja sitä pidettiin parhaana korkeakoulujen yhteishankkeena kautta-aikojen", kertoo JAMKin rehtori Jussi Halttunen.