Jamk mukaan kyberturvallisuusalan edunvalvontaorganisaatio FISC ry:n toimintaan

Jyväskylän ammattikorkeakoulu valittiin vuonna 2020 Finnish Information Security Cluster (FISC ry) jäsenyritykseksi. FISC ry on kyberturvallisuusalan edunvalvontaorganisaatio ja verkostoitumisalusta. Jäsenistöön kuuluu kansallisesti merkittäviä tieto- ja kyberturvatuotteita ja -palveluita tarjoavia yrityksiä ja organisaatioita.

Kaksi kyberturvallisuusasiantuntijaa katsomassa ruutua.

Kyberturvallisuus on Jamkin strateginen vahvuusala, ja osaamista alalla edistetään mm. tutkintokoulutuksen, tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä monipuolisen testaus- ja harjoitustoiminnan avulla. Harjoituksilla kehitetään yritysten sekä viranomaisten jatkuvuuden hallinnan suorituskykyjä.

Esimerkiksi Kansallisissa kyberturvallisuusharjoituksissa (KYHA) on hyödynnetty Jamkin kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTEC:ssa kehitettyä RGCE (Realistic Global Cyber Environment) -ympäristöä.

"Jamk on vakiinnuttanut roolinsa kansallisen tason kyberturvallisuuden edistäjänä, niin tutkintoon johtavan koulutuksen osalta kuin myös yritysten osaamisen kehittäjänä. FISC:n jäsenenä meille tarjoutuu merkittävä verkosto alan toimijoita, joiden kanssa voimme yhteistyössä edelleen kehittää kyberturvallisuuden osaamista, toteuttaa T&K- toimintaa ja vaikuttaa esimerkiksi Eurooppalaisten rahoitusmekanismien sisältöihin. Tämä on oivallinen foorumi vaikuttaa ja osallistua", kertoo Jamkin IT-instituutin johtaja Mika Karjalainen.

Jäsenyyden myötä Jamk osallistuu mm. FISC:n osaaminen ja koulutus -työryhmän työskentelyyn. Työryhmässä käsitellään koulutukseen sekä tutkimuksen edistämiseen liittyviä asioita ja pyritään vahvistamaan alan koulutuksen työelämälähtöisyyttä. Toimintaan kuuluu mm. viranomais- ja sidosryhmäyhteistyötä, koulutuspoliittisten linjausten määrittelyä ja kannanottoja sekä tiedon jakamista kyberalan yritysten osaamis- ja koulutustarpeista.