Jamk ja Kasvu Open yhteistyöhön ratkomaan yritysten kestävyyshaasteita

Yhteistyön tavoitteena on auttaa yrityksiä toimimaan entistä vastuullisemmin, ympäristöystävällisemmin ja vähentämään merkittävästi hiilijalanjälkeään.

Karttapallo ja kädet auringonpaisteessa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun biotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavo ja Suomen suurin yritysten kasvun sparrausohjelma Kasvu Open solmivat loppuvuodesta 2020 yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on auttaa suomalaisia yrityksiä vastuullisuuteen liittyvissä haasteissa hackathonien avulla.

Ratkaisijoita erilaisiin ympäristö- ja liiketoimintahaasteisiin haetaan Kasvu Openin laajasta kasvuyritysverkostosta sekä avoimella haulla oppi- ja tutkimuslaitoksista sekä muista yritys- ja toimijaverkostoista.

– Tavoitteena on auttaa yrityksiä toimimaan entistä vastuullisemmin, ympäristöystävällisemmin ja vähentämään merkittävästi hiilijalanjälkeään. Samalla osallistujille tarjoutuu mahdollisuus oman liiketoiminnan kehittämiseen ja verkostoitumiseen. Parhaimmillaan prosessissa syntyy myös aivan uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia, toteaa BioPaavon projektipäällikkö Merja Rehn.

Yrityksen ulkopuolisen osaamisen ja yhteisen kehittämisen avulla on mahdollista luoda ketteriä ratkaisuja.

– Kasvu Openin verkostossa on lukuisia innovatiivisia yrityksiä useilta eri toimialoilta, joilla on jo olemassa olevia ratkaisuja ympäristöhaasteisiin. On hienoa, että voimme yhdessä BioPaavon kanssa luoda mahdollisuuksia uudenlaisen yhteistyön rakentamiseen, sanoo Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä.

Toimeksiannon mukaan hackathon voi sijoittua innovaatioprosessin eri vaiheisiin. Hackathoneihin osallistuvat ratkaisut voivat olla osin valmiita tai vasta kehitteillä. Hackathonien aikana ideoita työstetään yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa. BioPaavo-hackathonit järjestetään yhden tai useamman toimeksiantajan haasteen ympärille. Niihin osallistuminen on kaikille avointa.

Vuoden 2021 aikana hackathoneissa on etsitty mm. kestävää vaihtoehtoa turpeelle sekä ympäristöystävällisiä ratkaisuja teolliseen puun pintakäsittelyyn.

Lue lisää hackathoneista osoitteessa biopaavo.fi