Hanke-esittely

Papereita tietokoneen vieressä pöydällä

Projektin kuvaus

ICT-alan nopean ja jatkuvan muutoksen sekä alan muuttuvien osaamistarpeiden vuoksi korkeakoulutuksen ja yritysten välinen yhteistyö on välttämätöntä. Tätä yhteistyötä voidaan luonnehtia kumppanuudeksi ja alustaksi, jossa monipuolista yhteistyötä ja osaamisen kehittämistä tehdään. Se on toimintaa, joka tukee luontevasti opiskelijoiden siirtymistä työelämään. Uusimpien tutkimusten mukaan opiskelijoiden geneerisissä taidoissa on puutteita ja myös niillä on yhteys opintojen etenemiseen ja opintomenestykseen.

Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyömuotoja on kehitetty jo pitkään, siitä huolimatta työelämän muutosvauhti edellyttää koulutuksen ja opetushenkilöstön jatkuvaa kehittämistä yhdessä yritysten kanssa. Esim. Työn opinnollistamisen mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Lippa-hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston mahdollistamana hankkeena Jamkin IT-instituutin ja AOKK.n toimesta 1.5.2021-31.8.2023. Hankkeessa kehitetään ICT-alan koulutusta yritys-oppilaitos -rajapinnalla parantaen opiskelijoiden siirtymistä työelämään.

Kohderyhminä ovat JAMKin ICT-alan opettajat, asiantuntijat ja AMK-tutkinto-opiskelijat. Välillisenä kohderyhmänä ovat yritysten henkilöstö, JAMKin henkilöstö ja opiskelijat.

Hankkeen tuloksen koulutuksen tarjoajien ja ICT-alan työnantajien välinen koulutukseen liittyvä yhteistyö kehittyy ja lisääntyy. Lisäksi koulutuksen työelämävastaavuus lisääntyy ja osuvuus parantuu. hankkeen myötä opiskelijoiden työelämätaidot ja valmiudet työelämään siirtymiseen opintojen päättyessä lisääntyvät.

 

Tutustu työpaketteihin:  

Kysy lisää hankkeesta!

Annu Niskanen

Lehtori, Senior Lecturer
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405322756